Hae verkkokaupasta

Kirjaudu
sisään

Kirjaudu sisään
Ostoskori

Ostoskori

Lisää tilausnumerolla:

Liity jäseneksi

Unohdin salasanani

Sähköpostiosoite

Salasana

Riikka Kuusisto

Laatu perusopetuksessa

  • Laatu perusopetuksessa
  • Laatu perusopetuksessa
  • 1. painos, 2013
  • ISBN 978-952-451-596-2
  • Sidottu, 308 sivua
  • Opetus 2000
  • Tilausnumero 100039010

kpl

Kasvatus- ja opetusalalla laatu voidaan määritellä lasten ja nuorten kasvatus- ja opetusprosessiin liittyvänä hyvänä toimintana, joka näkyy kaikilla toiminta- ja päätöksentekotasoilla. Toimintaympäristön muutokset luovat jatkuvia haasteita palveluiden tason ylläpitämiseksi ja siten tarvetta hallinnan välineistön yhdenmukaistamiseksi. Laatutyöllä toiminnalle luodaan tavoitetaso, joka varmistaa sen, että työn tavoitteet noudattelevat voimassa olevia säädöksiä ja ovat realistisia työhön käytettävään aikaan nähden. Toiminnan selkeyttämisellä laatutyö pikemminkin vapauttaa resursseja kuin lisää työmäärää.

Teos on ensimmäinen perusopetuksen laadunhallintaa tukeva materiaali opetuksen järjestäjän, rehtorin ja opettajan työn tueksi. Laatutyön eteneminen on jaettu 10 vaiheeseen, joiden avulla voidaan selkeästi arvioida, missä ollaan menossa ja miten toiminnassa on onnistuttu. Kirjassa laatusanasto tulee tutuksi ja laatuosaamisen vahvistamisella annetaan arvokkaalle työlle merkitystä. Julkaisuun on koottu myös erilaisia kunnissa rakennettuja malleja, joista lukija voi poimia ehdotuksia omaan kehittämistyöhönsä.

Kirjan loppuun on koottu Opettajan laatuopas, jossa tuodaan tiivistetysti esiin opettajalle merkityksellinen laatu perusopetuksessa ja se, miten laatua perusopetuksessa voidaan kehittää.

”Jokapäiväisen työn hyvä hallinta ja johtaminen ovat toimivan koulun perusedellytyksiä. Hyvin järjestetty työ tuo mukanaan myös työtyytyväisyyttä. Laatu perusopetuksessa esittelee ensimmäistä kertaa laatuajattelua ymmärrettävästi perusopetuksessa.”
rehtori, Länsi-Suomi

”Laatu on nähty pelottavana ja työllistävänä asiana, jolla halutaan kontrolloida opettajan toimintaa. Tässä kirjassa laatua avataan sitä vastoin työhyvinvointia lisäävänä tekijänä, ja arvioinnilla annetaan myös opettajalle ääni. Kirjassa laatusanasto on selkeästi esillä. Laatu perusopetuksessa tulisi löytyä jokaisen opettajan työpöydältä.”
opettaja, Pohjois-Suomi

”Pakko harvoin innostaa. Työyhteisön yhteisellä kehittämisellä alati muuttuvaan työhön puhalletaan uutta intoa ja imua. Kun koko opetustoimi on järjestetty toimivaksi, uusiin haasteisiin on helpompi tarttua. Laadunhallinnasta löytyy vastaus myös haastavaan ja vaikeasti lähestyttävään toiminnan arviointiin.”
Sivistyslautakunnan jäsen, Etelä-Suomi

Laatu perusopetuksessa — teos tuo kaivattua tukea laadun arvioinnin ja hallinnon välineistön ymmärtämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Kirjava toiminta vaikeuttaa vertailukelpoisuutta ja hankaloittaa vertaisoppimista. Kirja antaa lisätukea laatukoulutuksille ja työn toteuttamiseen kunnissa.”
laatuasiantuntija, Keski-Suomi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.