Raine Valli

Johdatus tilastolliseen tutkimukseen

  • Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
  • Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
  • 2. uudistettu painos, 2015
  • ISBN 978-952-451-661-7
  • Nidottu, 169 sivua
  • Tilausnumero 100047507

kpl

Tämä kirja on havainnollinen opas aloittelevalle tilastollisen tutkimuksen tekijälle, sillä sen ymmärtäminen ei vaadi tilastotieteen perusopintoja. Tilastollisen tutkimuksen tekemisessä tärkeintä on aihesisällön tunteminen ja oikea tulkinta, jotka edellyttävät käytettyjen menetelmien tuntemusta. Kirjassa esiteltävät menetelmät ovat niitä, joihin useimmat tilastollisen tutkimuksen tekijät törmäävät ja joiden avulla opinnäytetyö valmistuu.

Uudistettuun painokseen kirjan luvut on päivitetty ja muun muassa monimuuttuja-analyysin tarkastelua on täydennetty. YTT, KL Raine Vallilla on vuosien kokemus opinnäytetöiden ohjaamisesta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.