Merja Tompuri

Tartu toimeen

Opas työskentelytaitojen opettamiseen

  • Tartu toimeen
  • Tartu toimeen
  • 1. painos, 2018
  • ISBN 978-952-451-856-7
  • Nidottu, 241 sivua
  • Tilausnumero 635664497

kpl

Niin kauan kuin olemme ”hyvin sujuu” -vaiheessa, meillä ei ole työskentelyn kanssa mitään hätää. Haasteet alkavat, kun siirrymme vaiheeseen, jossa eteneminen vaatii ponnistelua.

Lasten ja nuorten toimeen tarttumisen haasteet tulevat usein esille tekemättömyytenä tai haastavana käyttäytymisenä. Tällöin he tarvitsevat kannustusta päästäkseen etenemään kohti tavoitteita. Kun saa onnistumisen kokemuksia, saa motivaatiota ponnistella eteenpäin.

Teoksessa käydään käytännönläheisesti läpi toimeen tarttumisen ja sen loppuunsaattamisen vaiheet. Kirjassa pohditaan niitä esteitä, jotka ovat aloittamisen tiellä, ponnistelun vaikeutta haasteiden edessä sekä toisaalta tauon pitämisen tärkeyttä silloin kun voimavarat ovat hupenemassa. Mukana on runsaasti vinkkejä ja harjoituksia työskentelytaitojen kehittämiseen.

Merja Tompuri on kannustanut lapsia tarttumaan toimeen jo parin vuosikymmenen ajan toimintaterapeutin työssään. Lasten ja nuorten parissa hän käyttää toiminnallisten menetelmien lisäksi tietoisuustaitoharjoituksia sekä korostaa lapsen ja aikuisen välisen yhteyden tärkeyttä. Tompuri on aiemmin kirjoittanut käytännönläheisyydestään kiitosta saaneen Tenavat tasapainoon -kirjan.

"Koin kirjan erittäin hyödylliseksi lukea, sillä olen itse pohtinut sopivien keinojen löytämistä toiminnanohjauksen pulmiin. Voin lämpimästi suositella kirjaa muillekin opettajille, jotka kamppailevat samojen asioiden kanssa."
Katariina Lausmaa, erityisopettaja

Lue arvio kokonaisuudessaan

NÄYTTEET KIRJASTA — TUTUSTU KIRJAN SISÄLTÖÖN:
Näyte 1
Näyte 2
Näyte 3