Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Järeä ja napakka tietoteos arvioinnistaArviointi on keskeisessä roolissa peruskouluarjessa. Väli- ja kevätarvioinnit rytmittävät lukuvuotta, ja arjessa tulee laskeskeltua, onnistuuko saamaan oppilailta riittävästi näyttöjä arvioinnin pohjaksi.

Oppiainekohtaiseen arviointiin avuksi ovat OPS:n arvioinnin kriteerit, mutta välillä ne tuntuvat liian yleispäteviltä, ja monialaisten oppimiskokonaosuuksien arviointi esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta ei ole aina ihan selkeä juttu sekään.

Oppilasarviointi mietityttää monella tavalla pitkin lukuvuotta. Aki Luostarisen ja Juuso Henrik Niemisen Arvioinnin käsikirja on tarpeellinen ja järeä tietoteos arvioinnista. Teoksen tavoitteena on tehdä arviointi läpinäkyväksi ja laadukkaaksi sekä tarkastella arviointia luontevana ja oleellisena osana opetustyötä. Arvioinnilla on merkitystä, ja monipuolisesti toteutettuna oppilasarviointi ohjaa niin opettajan kuin oppijankin työtä, koska arviointi kytkeytyy kaiken opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Arvionnissa käytetään valtaa ja arviointi vaikuttaa oppilaan opiskeluun ja oppimiseen niin nyt kuin tulevaisuudessakin.

Arvioinnin käsikirja on jaettu selkeisiin osiin. Ensimmäisessä osassa käydään läpi arvioinnin erilaisia tehtäviä, arvioitavia asioita, palautetta osana arviointia sekä ylipäänsä arviointikulttuuria oppilaitoksessa. Toisessa osassa perehdytään arviointimenetelmien kirjoon, mm. itse- ja vertaisarviointiin sekä oppimis- ja arviointikeskusteluihin. Teoksen kolmannessa osassa arviointia tarkastellaan osana erityispedagogiikkaa ja pohditaan mm., miten arviointi ja minäkäsitys liittyvät yhteen.

Parhaimmillaan teos toimii omien arviointikäytänteiden tarkastelemisen peilinä ja ohjaa haastamaaan omaa arviointiajattelua. Tuore tutkimustieto, monipuoliset harjoitukset ja erilaiset käytännön vinkit syventävät arviointiosaamista ja avaavat arviointia eri näkökulmista. Peruskoulussa opettavalle teos tarjoaa täsmäneuvoja; käsikirjan on suunniteltu sopivan kaikilla koulutusasteilla opettaville. Teoksen loppuosassa on arvioinnin tulevaisuuden pohdintaa, arvioinnin perusteet aakkosittain esitettynä sekä laaja lähdeluettelo teoksessa hyödynnetyistä tietolähteistä sekä tienviitat, mistä jatkaa, mikäli arviointiasioista haluaa lukea laajemmin.

Kirjoittaja:
Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu


TILAA

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.