Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Tilaa Eliisa Leskisenoja kouluttamaan työyhteisöänne positiivisesta pedagogiikasta


Käytännönläheisiä työkaluja tarjoava koulutus:

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -koulutus


Kaipaako työkalupakkisi täydennystä? Haluaisitko uusia välineitä oppilaiden oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin tukemiseen?

Positiivinen pedagogiikka tuo kouluihin myönteisen ja voimavaraperustaisen toimintakulttuurin. Hyvinvoivat oppilaat sitoutuvat koulutyöhön, saavat hyviä arvosanoja ja ovat muita vähemmän poissa koulusta.

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -koulutuksen aikana tutustutaan lyhyesti positiivisen pedagogiikan lähtökohtiin ja pääajatuksiin. Lisäksi perehdytään positiivisen psykologian uranuurtajan, professori Martin Seligmanin, PERMA-hyvinvointiteoriaan ja sen käytännön sovelluksiin. Teoria antaa kattavan ja konkreettisen lähtökohdan oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseksi päivittäisessä koulutyössä. Keskeistä on myös avata uusia näkökulmia opetus- ja kasvatushenkilöstön työhyvinvointia koskevaan keskusteluun ja edistää osallistujien kykyä vahvistaa omia voimavarojaan ja työiloaan positiivisen psykologian keinoin.

Koulutus on vuorovaikutteinen ja toiminnallinen ja sen pääpaino on työkalupakin toimintatavoissa ja harjoitteissa, joita koulutuksen osallistujat voivat suoraan omaksua ja soveltaa omaan työhönsä.

Koulutus pohjautuu Eliisan kirjoittamaan Positiivisen pedagogiikan työkalupakki -kirjaan.

Koulutuksen suositeltu kesto on 6 h, jolloin sisällön läpikäymiseen on riittävästi aikaa.Keinoja suunnitelmallisen positiivisen kasvatuksen toteuttamiseen:

Kuinka onnistua positiivisessa pedagogiikassa? -koulutus


Vaikka positiivisen kasvatuksen suosio on suurempaa kuin koskaan, elämme ajassa, jossa hätä ja pahoinvointi vain lisääntyy. Koulut kamppailevat kasvavien oppimis- ja käytösongelmien kanssa, nuorten väkivalta on lisääntynyt, syrjäytyminen on kiihtynyt ja mielenterveyspalvelut natisevat liitoksissaan. Monissa kouluissa henkilöstö pinnistelee äärirajoilla oppilaiden hyvinvointivajeen poistamiseksi.

Massiivisten ongelmien edessä on ymmärrettävä laaja-alaisten ennaltaehkäisevien toimenpiteiden välttämättömyys. Lapset ja nuoret viettävät koulussa suuren osan elämästään juuri niinä vuosina, jolloin hyvinvoinnin rakentaminen on merkityksellistä ja tehokkainta. Koulun onkin oltava etulinjassa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Positiivinen kasvatus ei automaattisesti johda suureen hyvinvoinnilliseen vaikuttavuuteen, vaan se vaatii suunnitelmallista ja aktiivista toimintaa. Erityisesti perusopetuksen opettajille ja opetusalan johtajille suunnatussa koulutuksessa saatte ymmärrystä, miten voit toteuttaa positiivista pedagogiikkaa onnistuneesti. Koulutuksen suositeltu kesto on 3 h, mutta myös muunlainen kesto on räätälöitävissä.

Kuinka onnistua positiivisessa pedagogiikassa? -koulutuksessa käydään läpi:
• positiivisen pedagogiikan nykytilaa ja vaikuttavuutta
• positiiviseen pedagogiikkaan nojaavan toimintakulttuurin peruspilareita
• kouluyhteisön osallistamisen keinoja
• askelmerkit kohti kestävää hyvinvointikulttuuria: tilanteen tunnistaminen, yhteisen vision luominen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen sekä seuranta
• positiivinen johtaminen hyvinvointikulttuurin mahdollistajana

Koulutus pohjautuu Eliisan kirjoittamaan Kun koulu ei kukoistakaan - Miten saada positiivinen pedagogiikka onnistumaan -kirjaan.


Kouluttaja:

Kouluttajana toimii kasvatustieteen tohtori, rehtori Eliisa Leskisenoja, jonka kehittämät harjoitukset, luokkarutiinit ja työtavat perustuvat hänen omassa luokassaan toteuttamaan toimintatutkimukseen. Menetelmät ovat helposti toteutettavissa erilaisissa luokkayhteisöissä ja eri-ikäisten lasten kanssa. Hän on kirjoittanut teokset Kun koulu ei kukoistakaan, Positiivisen pedagogiikan työkalupakki, Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa ja yhdessä KT Erja Sandbergin kanssa kirjan Positiivinen pedagogiikka ja nuorten hyvinvointi.

Eliisa on kouluttanut paljon opetus- ja kasvatushenkilöstöä perhepäivähoitajista lukion rehtoreihin. Hänen käytännönläheinen, vuorovaikutteinen ja toiminnallinen koulutustyylinsä tarjoaa ideoita niin positiivisen pedagogiikan ensikertalaiselle kuin kokeneemmalle konkarille!

Lue lisää Eliisan toimintatutkimuksesta.


Haluatko tilata Eliisan kouluttamaan työyhteisöänne?


Kerro minulle arvioitu osallistujamäärä, kesto, toivottu ajankohta ja paikkakunta, jolle suunnittelet koulutusta — teen sinulle tarjouksen.

Koulutus on saatavilla myös webinaarina, mikäli käytössänne on jokin webinaarialusta.

Ota yhteyttä:
Mari Puttonen
Koulutuskoordinaattori
mari.puttonen(at)opettajantietopalvelu.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.