Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Huomaa hyvä! - käytännönläheinen opas luonteenvahvuuskasvatukseen!

Huomaa hyvä! -sarja on monipuolinen ja kattavasti rakennettu pedagoginen kokonaisuus, joka johdattelee käyttäjänsä luonteenvahvuusopetuksen ja positiivisen kasvatuksen mukaansatempaavaan maailmaan. Tässä tekstissä keskityn vain Huomaa hyvä! -kirjaan, mutta suosittelen tutustumaan yhtä lailla sarjan muihin hyödyllisiin materiaaleihin.

Huomaa hyvä! -kirja on käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä opas luonteenvahvuuskasvatuksesta. Kirja käsittelee kattavasti luonteenvahvuuksia niin teorian kuin käytännön kautta, tarjoten samalla perusteellisen tietopaketin eri vahvuuksien merkityksestä, ilmenemismuodoista ja käyttömahdollisuuksista. Kirjassa luonteenvahvuuksia lähestytään osana kouluissa tapahtuvaa kasvatustyötä ja vahvuudet nähdään tärkeänä osana jokaisen lapsen hyvinvointia. Opetussuunnitelman mukaan koulun tulisi auttaa oppilaita löytämään ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja näin ollen luonteenvahvuuskasvatus on tärkeä osa myös koulujen arkea. Olen itse kokenut Huomaa hyvä! -materiaalit toimiviksi tämän tavoitteen toteuttamisessa.

Sain Huomaa hyvä! -kirjasta monia vinkkejä vahvuuskasvatuksen integroimisesta koulun arkeen. Kirja käsittelee luonteenvahvuudet yksitellen ja tarjoaa vinkkejä jokaisen vahvuuden tunnistamisesta ja hyödyntämisestä. Vahvuuksien kuvaukset ovat napakoita tietopaketteja, mutta ne tarjoavat kuitenkin yksityiskohtaisempaa tietoa jokaisesta vahvuudesta, kuin esimerkiksi Huomaa hyvä! -toimintakortit. Kirja toimii näin tärkeänä oppaana opettajalle — se auttaa sanoittamaan vahvuuksia, tarjoaa syvällistä pohdintaa vahvuuksista ja näin myös enemmän tarttumispintaa vahvuuskeskeisen kasvatustyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Hyödyllisenä lisänä jokaisesta vahvuudesta on keksitty kirjaan useampi erilainen harjoitus, jotka käsittelevät nimenomaisesti kyseistä vahvuutta.

Lasten ja nuorten käsitys itsestään rakentuu arjen pienissä hetkissä ja kohtaamisissa. Vahvuuksien tunnistaminen, niihin tukeutuminen ja niiden hyödyntäminen oppimisessa ovatkin ensiarvoisen tärkeitä voimavaroja lasten ja nuorten myöhemmässä elämässä. Huomaa hyvä! - materiaalit tarjoavat opettajalle hyvät valmiudet toteuttaa merkityksellistä vahvuuksiin nojautuvaa pedagogiikkaa!

Kirjoittaja:
Niina Fernström
Resurssiopettaja
Vattuniemen ala-asteen koulu

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.