Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tunteiden säätelystä hyötyvät kaikki

”Minusta tuntuu…”, ”taisi mennä tunteisiin…” ja ”tuli linjoja pitkin” ovat paljon käytettyjä ilmauksia arkisista viestintätilanteista. Silloin tällöin jostakin työsähköpostista on luettavissa ärtyneisyys, riidan haastaminen tai aggressio. Tunteilla on iso merkitys jokapäiväisessä elämässä. Tunteet vaikuttavat monin tavoin: niin isoja päätöksiä tehtäessä kuin pienenpienissä viesteissä. Tunteilla ja terveydellä on niin ikään selvä yhteys.

Marja Kokkosen teoksessa
Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet — Opi tunteiden säätelyn taito käydään läpi tunteiden moninaisia tehtäviä ja tunteiden säätelyä eri tavoin ja erilaisissa yhteyksissä. Kokkonen on psykologian tohtori, joka on tutkinut lasten, nuorten ja aikuisten tunteiden säätelyä yli 20 vuotta. Niin kokemus- kuin teoriatietoa tunteista on ehtinyt kertyä paljon. Teoksessa onkin avattu tilanteita eri-ikäisten ihmisten omien kokemusesimerkkien kautta. Teoriapohja teoksessa on myös vakuuttava: lähdeluettelo teoksen lopussa on laaja. Ulko- ja kieliasultaan teos on neutraali, selkeä ja asiallinen.

Satunnainen tunteiden säätelyn pettäminen kuuluu elämään, mutta tunteiden säätelyn taidosta on hyötyä monella tavoin. Ilkeyksissä sanotuilla saattaa olla pitkät vaikutukset ja mustasukkaisuus saattaa purkautua väkivallantekoina. Kokkosen teoksessa korostetaankin, että tunteiden säätelyssä ei ole kyse tunteiden jatkuvasta tukahduttamisesta. Tavoitteena on, että tunteita säätelemällä kielteiset tunteet laimentuvat ja myönteiset tunteet vahvistuvat. Tämä kohentaa elämänlaatua ja kokemusta onnellisuudesta. Niin omia kuin toistenkin ihmisten tunteita on mahdollista säädellä.​

Teoksen kolmannessa luvussa tunteiden säätely käydään läpi ominaisuutena, tapahtumaketjuna ja taitona. Tässä luvussa oli itselleni paljon uutta täsmätietoa siitä, mistä tunteiden säätelyssä on pohjimmiltaan kyse ja miten se eri tavoin on toteutettavissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Toisaalta tunteiden säätelyn taito on jotain ihmisen persoonallisuuteen liittyvää, toisaalta kehitettävissä oleva taito. Teoksen loppuosassa tunteiden säätelyä käsitellään myös kulttuurisena kysymyksenä: tunteiden ilmaisemisen ihanteet ja säännöt ovat kytköksissä esimerkiksi kansallisuuteen, ikään ja sukupuoleen.

Tunteiden säätelyn taitoa, hyötyä ja merkitystä käydään teoksessa läpi myös ihmisen ikävaiheittain: varhainen vuorovaikutus toimii tunteiden säätelyn perusteina, koulu- ja opiskelumaailmassa tunteiden säätelyllä on iso merkitys mm. opiskelumenestyksen kannalta ja työelämässä tunteiden säätelyä tarvitaan esimerkiksi työssäjaksamisessa ja esimiestyössä. Työyhteisön jäsenten taidolla säädellä tunteitaan on merkitystä myös työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kannalta. Yksittäisenä ammattiryhmänä Kokkonen pohtii teoksessaan tunteita ja tunteiden säätelyä opettajan työssä. Tunteiden tunnistaminen, hyödyntäminen ja säätely kuuluvat opetussuunnitelmaan, ja opettajan säätelytaidosta hyötyvät paitsi opettajat itse ja hänen oppilaansa myös mm. oppilaiden huoltajat.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu​

IHASTUTTAVAT, VIHASTUTTAVAT TUNTEET JÄSENELLE KESÄTARJOUKSESSA 9,90 € (NORM. 39 €)

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.