Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Kuinka kohdata tukea tarvitseva lapsi ja nuori?


Kädessäni on ensimmäinen ohjausalan ja erityispedagogiikan osaamisen yhdistävä teos Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. Odotukseni ovat korkealla, sillä olen kaivannut jo pitkään kirjaa, josta saisin tietoa ja vinkkejä tukea tarvitsevien oppilaiden ohjaukseen. Kohtaan työssäni päivittäin oppilaita, joilla on mielenterveys-, käyttäytymis- ja motivaatio-ongelmia sekä näköalattomuutta oman tulevaisuutensa suhteen. Kaikki hyvät vinkit tulevat siis tarpeen. Kirja on monella tapaa hyvin ajankohtainen ja suositeltava luettava kaikille opettajille. Kuinka kohdata tukea tarvitseva lapsi ja nuori? -kysymystä tarkastellaan monessa eri kontekstissa niin teoreettisista lähtökohdista kuin konkreettisten esimerkkien avulla. Teos koostuu kolmesta osasta, jotka pitävät sisällään 16 mielenkiintoista artikkelia.

Ensimmäisessä osassa käsitellään osallisuuden edistämistä yhteiskunnassa ja oppilaitoksissa. Aluksi perehdytään erityisyyteen ja vammaisuuteen käsitteenä, sen jälkeen pohditaan ohjauksen ja neuvonnan erilaisia malleja sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukea. Opinto-ohjaajien ja erityisopettajien yhteistyön merkitystä yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa korostetaan, jotta tukea tarvitsevat oppijat saisivat mahdollisimman suuren hyödyn oppimiseen sekä koulutus- että uravalintojen tekemiseen. Uusi opetussuunnitelma edellyttää kouluilta ohjaussuunnitelman tekemistä, minkä tekemiseen kirja antaa hyviä peruslähtökohtia. Tämän osan artikkelit herättivät minut pohtimaan ennen kaikkea omaa ohjausfilosofiaani, miten näen tuen tarpeessa olevan oppilaan ja miten kohtaan hänet.

Kirjan toisessa osassa paneudutaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin oppimisessa ja elämänkulussa. Tämän kirjan osan koin kaikkein antoisimmaksi, sillä se sisälsi paljon käytännön ideoita ja ajatuksia omaa työtäni ajatellen. Artikkeleissa käsitellään muun muassa sosioemotionaalisten taitojen tukemista ja ohjausta, koulupolulle kiinnittymistä vahvuuksien löytämisen ja motivaation tukemisen avulla, minäpystyvyyden vahvistamista, mielenterveyden huomioimista sekä ammatinvalintaa ja päätöksentekoa. Nuoren tuen tarpeiden tunnistaminen ja yksilöllinen kohtaaminen kokonaisvaltaisesti kulkee artikkeleiden punaisena lankana. Vahvuuksia ja osallisuutta korostetaan häiriökeskeisyyden asemesta.

Kolmas osa tarkastelee ohjausta ja erityisopetusta yhteistyön näkökulmasta. Mukana tarkastelussa on perheen kanssa tehtävä yhteistyö, kasvatuskumppanuus ja monialainen yhteistyö niin oppilashuollossa kuin koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opinto-ohjaajan työ on yhteistyön tekemistä monien eri toimijoiden kanssa, mikä on mielestäni työn rikkaus. Koen, että yhteistyö kotien kanssa toimii pääsääntöisesti hyvin. Huoltajat ovat lähes poikkeuksetta tyytyväisiä siitä, että kotiin ollaan yhteydessä. Joskus yhteydenotot voivat kuitenkin olla haastavia ja silloin on tärkeää pohtia, mistä tilanteiden haastavuus voi johtua. Olikin todella mielenkiintoista lukea huoltajien ajatuksia siitä, miten he kokevat koululta tulevat yhteydenotot ja millaisia asioita he pitävät tärkeinä koulun ja kodin välisessä yhteistyössä.

Kirja on tiivis tietopaketti, jossa ohjaus ja erityispedagogiikka on yhdistetty yksiin kansiin. Mukana on sopivassa suhteessa sekä teoriaa että käytäntöä. Se ei ole välttämättä helpoin ja nopein mahdollinen luettava, varsinkaan pohdiskelijatyyppiselle lukijalle, mutta ehdottomasti kirja, joka ainakin kaikkien opinto-ohjaajien ja erityisopettajien kannattaa lukea. Itselläni kirja tulee toimimaan käsikirjana, johon on helppo palata jälkeenpäin tarpeen tullen. Kasvatusalan ammattilaiset tekevät työtään suurella sydämellä ja haluavat tarjota parhaat mahdolliset edellytykset nuorille edetä omassa elämässään. Yhteiskunta asettaa nykyisin varsin kovia vaatimuksia, joista kaikki nuoret eivät selviä yksin. Silloin tarvitaan osaavaa ohjausta ja aidon kohtaamisen taitoa, mihin kirja antaa hyviä eväitä.

Kirjoittaja:
Jenni Pelkonen
KM, Opinto-ohjaaja
Tikkakosken yhtenäiskoulu

Tilaa Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena -kirja

Takaisin kirjablogi -listaukseen>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.