Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.



Mainioita sanapötköjä ja taikalaatikoita S2-tunneille


Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -teoksen kirjoittajat, fysioterapeutit Tuuli Tiainen ja Virve Välimäki, ovat työssään huomanneet yhteyksiä liikkumisen ja oppimisen välillä. Teoksen kirjoittaminen on lähtenyt liikkeelle arkipäivän havainnoista ja pyrkii myös olemaan mahdollisimman helposti arkeen jalkautettavissa. Teos on tehty käytännön näkökulmasta ja tarjoaa toiminnallisten harjoitusten kautta vinkkejä esi- ja alkuopetuksen äidinkielen ja matematiikan oppisisältöjen sekä oppimisvalmiuksen opettamiseen ja harjoittelemiseen. Teoksen alussa käydään tiivistetysti läpi tutkimustietoa liikunnallisen ja toiminnallisen oppimisen taustalla; teoksen kirjallisuuslistan viitoittamana pääsee halutessaan perehtymään teoriatasoon syvemmin.

Olen kokeillut teoksen harjoituksia ja oppimateriaaleja alakoulun ensimmäisten luokkien suomi toisena ja vieraana kielenä -tunneilla. Lukemaanopettelussa Taikalaatikko käskee -harjoitus on ollut pidetty: kukin oppilas lukee vuorollaan ääneen, mitä pitää tehdä (esim. TEE VIISI TASAHYPPYÄ, RYÖMI HUONEEN POIKKI ja KOSKETA SORMELLA NENÄÄSI) ja sitten kaikki oppilaat tekevät, mitä ohjeessa sanotaan. Tekemisen kautta on ollut hyvä testata luetunymmärtämistä, ja samalla olemme kerranneet tai opetelleet vieraalta tuntuvaa sanastoa. Tehtävät ovat riittävän monipuolisia ja vaihtelevia, jotta oppilaiden mielenkiinto on pysynyt yllä.

Tehtävien sanasto on perussanastoa, mikä on hyvä asia, koska sitä päästään kielitaidossa pidemmällä olevien oppilaiden kanssa syventämään, laajentamaan ja tarkentamaan. On hyvä, että tehtäviä voidaan muokata ja vaikeuttaa (kielen) taitotasojen karttuessa. mutta tehtävät saa hyvin käyttöön myös niiden oppilaiden kanssa, joilla kielenoppiminen on alustavammassa vaiheessa. Esimerkiksi teoksen kuva- ja tavukortteja voi käyttää, vaikka lukemaanopettelu olisi vasta sanatasoisessa vaiheessa. Äänteen keston tunnistaminen on monelle S2-oppilaalle haastavaa; tämän harjoittelemiseen on teoksessa oma tehtävänsä. Harjoituksissa käytetty kirjaintyyppi poikkeaa jonkin verran oppilaalle tutuimmasta; ykkösluokkalaisten oppilaiden, jotka ovat oppineet tunnistamaan kirjaimet vasta peruskoulussa, kanssa ihmettelimme joitakin kirjaimia tovin harjoituksia aloittaessamme. Tavutehtävän nimen koen mukavasti aktivoivana ja oivalluttava: Onko meistä sanaksi?

Tehtävät, kuvat, ohjeet ja monistettavat liitemateriaalit ovat selkeitä ja helppo ottaa käyttöön. Osa kuvista on herättänyt oppilaissa hauskoja spontaaneja kysymyksiä ja kommentteja: "Miksi nuo laulaa, niin että suu on vain vähän auki?", "Ei tuulta voi piirtää, koska ei se näy", "Mun isä on paljon pitempi kuin tuo" ja "Ei vessassa istuta housut jalassa". Kuvien pohjalta onkin syntynyt kaikenmoisia ennalta suunnittelemattomia keskusteluja, mikä on hyvä asia jo yksin vieraan kielen oppimisen näkökulmasta.

Monia teoksen tehtäviä pystyy tekemään ilman touhua ja tohinaa. Sitäkin tarvitaan, koska monelle oppilaalle keskittymis- ja malttamisharjoituksia tarvitaan vähintään siinä missä liikuttamistakin. Onkin hyvä, että teoksen tekijät ovat ottaneet myös tämän huomioon: esipuheessa muistutetaan, että koska lapsiryhmät ja luokat ovat hyvin heterogeenisiä, saattaa olla, että joillekin tuoli ja pulpetti on turvallinen struktuuri, joka pitää keskittymisen kasassa ja tekemisen mielekkäänä. Sanapötköjen virkkeitä olemmekin palastelleet sanoiksi perinteisesti kynä kädessä pulpetin ääressä istuen. Harjoitus sopisi muokattavaksi esimerkiksi siten, että virkkeet jakaisi oppilaille, kukin purkaisi oman sanapötkönsä ja esittäisi sen kertoman toiminnan (esimerkiksi Apinahyppiipaikallaan ja Rapuliikkuutakaperin) pantomiimina muille oppilaille arvattavaksi, jos toimintaa haluaa tehtävään mukaan.

S2-tunneilla olemme hyödyntäneet äidinkielen harjoituksia, mutta muidenkin osa-alueiden harjoituksiin liittyvissä liitteissä löytyy hyödynnettävää S2-tunneille. Selkeät ja ytimekkäät tehtäväohjeet opettajalle, paljon nopeasti monistettavaa niin kuvallista kuin sanallistakin materiaalia tehtäviin, lähes missä tahansa opetustilassa toteutettavia harjoituksia - voiko enää helpommaksi muuttua ottaa teoksen tehtäviä ja harjoituksia kokeiluun tai käyttöön luokassa?

Kirjoittaja:
Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu


Tilaa Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -kirja

Takaisin kirjablogi -listaukseen>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.