Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


 

Mieltä kouluttamassa


If you can dream it, you can do it. Keep calm and carry on. We can do it. Carde diem. Do more of what makes you happy.

Erilaisia tekstejä sisältäviä sisustustauluja löytää helposti tavarataloista. Elämäntaitokirjallisuudellekin riittää nykyisin kysyntää, ja tarjolla on valtavasti ihmismieleen liittyvää tutkimustietoa. Arjessa ihmisiä ohjataan pitämään kiitollisuuspäiväkirjaa, laatimaan unelmakarttoja ja ankkuroimaan tavoitteita.

Maaretta Tukiaisen teos Hyvän mielen taidot sekä siihen läheisesti liittyvät Hyvän mielen kortit edustaa tuoretta suomalaista elämäntaitokirjallisuutta. Tukiainen on kasvatustieteen maisteri, joka on vaihtanut alaa ja ammattia lukuisia kertoja sekä opiskellut kaiken aikaa uutta. Varsinaiset työtehtävänsä Tukiainen on tehnyt median ja työyhteisöjen parissa. Tukiaiselle hyvän mielen taidot ovat psyykkisiä taitoja, joiden avulla kuka tahansa voi kehittää omaa mieltään joustavammaksi. Työskentely oman mielen kanssa kannattaa; hyvän mielen taitojen myötä elämä sujuu ja siihen saa energiaa ja iloa.

Peruskoulun uuden opetussuunnitelman mukaan perusopetuksen tavoitteena on mm. vahvistaa oppilaan kykyjä selviytyä ja menestyä elämässä; laaja-alaisina osaamisen taitoina pidetään mm. oppimaan oppimista ja ajattelutaitojen kehittämistä, vuorovaikutustaitoja, arjen taitoja sekä työelämätaitoja. Tällä kaikella on selvä yhteys mielen taitojen vahvistamiseen.

Sanayhdistelmästä "hyvän mielen taidot" tulee aluksi mieleen hattaramainen köökkipsykologia, mutta teoksen ja siihen liittyvien korttien taustalla ovat positiivisen psykologian tutkimustulokset. Hyvän mielen taidot ammentavat myös mm. mindfulnessista ja NLP:stä. Teoksessaan Tukiainen hyödyntää runsaasti erilaisia tietoteoksia, ja kirjallisuuslähteiden luettelo teoksen lopussa on pitkä ja monipuolinen.

Teoksessa kerrotaan esimerkkitarinoita. Tarinoita seuraavat pohdintakysymykset, joiden avulla lukija voi tarkastella omaa elämäänsä. Lukijaa ohjataan mm. pohtimaan, onko elämässä jotain sellaista, josta kannattaisi päästää irti, millaisten erilaisten ryhmien jäsenenä on elämänsä aikana ollut ja miksi joku ihminen kiehtoo itseä erityisen paljon. Mukana on myös elämyksellisiä tehtäviä: kootaan unelmakollaaseja, tehdään pysähtymisharjoituksia ja kokeillaan samauttamista keskusteluissa. Teoksessa on oppi- ja tehtäväkirja yksissä kansissa sekä runsaasti tienviittoja, joiden avulla suunnistaa eteenpäin, jos jokin aihealue kiinnostaa erityisesti tai haluaa harjoitella painotetusti jonkin tietyn hyvän mielen taidon vahvistamista.

53:ssa Hyvän mielen kortissa suunnitaan isoja (Elän arvojeni mukaista elämää, Osaan virittäytyä samalle taajuudelle toisten kanssa, Huomaan ympärilläni olevan kauneuden) ja ohjataan toimintaa pieniin konkreettisiin tekoihin (Pyydän muilta palautetta kehityksen tueksi, Olen ystävällinen kaikille, Kuuntelemalla osoitan arvostavani toista). Tukiainen korostaa teoksensa johdannossa, että hyvän mielen taidot syntyvät itse arjessa kokeilemalla ja harjoittelemalla. Korttityöskentelyssä korostuukin kortteja käyttävän oma aktiivisuus: asiat eivät kohtalonomaisesti vain tapahdu, vaan ihmisellä itsellään on tapahtumissa aktiivinen rooli.

Kortteja voi käyttää eri tavoin: yksin tai kaksin sekä erilaisissa ryhmissä niin työ- kuin yksityiselämänkin puolella. Kortit on teoksen tavoin jaettu seitsemään kategoriaan sen mukaan, mitä taitoa milläkin kortilla halutaan vahvistaa. Mukana ovat mm. myönteisuuden, vuorovaikutustaitojen, myötätuntotaitojen, läsnäolotaitojen ja itsensä johtamisen taitojen kortteja. Korttien visuaalinen ilme on houkutteleva: kauniit valokuvat on ottanut Krista Keltanen. Erityisen hyvin kortit toimivat yhdessä teoksen kanssa; teos syventää korttien sanomaa. Peruskoulun yläluokilla kortteja voi hyödyntää erilaisissa luovan kirjoittamisen tehtävissä sekä draamaharjoituksissa. Aion kokeilla kortteja myös toisenlaisesta näkökulmasta: esimerkiksi lauseenjäsennyksessä ja sijamuotojen tunnistamiseen.

Tukiainen kertoo teoksessaan unelmoivansa avoimesta ja monikulttuurisesta Suomesta. Hän uskoo, että itsensä tuntevalla ihmisellä on hyvät edellytykset kehittää rakentavia taitoja elää sovussa toisten ihmisten kanssa. Tukiaisen teoksella ja korteilla on näin iso yhteiskunnallinen tavoite. Opettajan työtä tehdään omalla persoonalla. Työssä menestyminen ja työssäjaksaminen edellyttävät itsetuntemusta ja uteliaisuutta ihmismieltä kohtaan. Parhaimmillaan teos kortteineen toimiikin opettajan henkilökohtaisen kasvun tukena; sitä kautta teoksen anti ja sanoma leviää myös laajemmalle.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu

Tilaa Hyvän mielen taidot ja Hyvän mielen kortit>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.