Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Motivaatio oppia ja opiskella on monen asian summa


Ei oo motii”, sanoittavat oppilaat välillä opiskelutuntojaan. Ilman motivaatiota on vaikea oppia ja merkityksettömyys uuvuttaa. Motivaatiolla oppia ja opiskella on valtava merkitys oppijalle.

Katariina Salmela-Aron toimittamalla Motivaatio ja oppiminen -teoksella on monta kirjoittajaa eri yliopistoista. Kirjoittajat uskovat, että motivaation merkitys tulee entisestään korostumaan tulevaisuuden koulutuksessa; elinikäisen oppimisen tavoite ja kasvun ajattelutapa nojaavat perusoletukseen, että ihmisillä on halu ja motivaatio oppia.

Koulu-uupumuksesta kärsii osa oppilaista. Kouluinnolle ja koulu-uupumukselle on varattu teoksessa oma, Salmela-Aron kirjoittama artikkeli. Teoksessa käydään läpi innostuksen ja uupumuksen spiraaleja ja optimaalisia oppimiskokemuksia sekä pohditaan innostuksen viriämistä ja leviämistä oppimistilanteissa.

Kaiken kaikkiaan motivaatio oppimiseen on monen asian summa. Oppimismotivaatio ei ole pysyvää, vaan siihen vaikuttavat niin yksilön omat kuin ulkopuolisetkin tekijät. Motivaatiota oppimiseen rakentavat mm. sosiaaliset suhteet, opettajan vuorovaikutustapa ja oppijan ajattelutavat. Kaikkia näitä käydään teoksessa seikkaperäisesti läpi. Myös kavereilla ja opetusryhmän tai luokan yleisellä suhtautumistavalla oppimiseen ja kouluun on valtava merkitys. Näiden asioiden merkitys korostuu, mitä nuorempia oppijat ovat. Kodin ja vanhempien merkitys oppimismotivaatiolle ei sekään ole merkityksetön; tätäkin teoksessa käsitellään. Oppiaineiden välisillä arvostuseroilla yhteiskunnassamme ja yksilön kannalta on myös vaikutuksensa motivaatioon.

Teoksessa teoria ja käytännön opetustyö kulkevat rinnakkain. Teokseen loppuosaan on jätetty tilaa omille muistiinpanoille. Teoksen yleisilme on asiallinen ja harmaa. Teos tärkeästä asiasta saattaisi kerätä laajemman lukijakunnan, jos ulkoasuun, esim. värien käyttöön ja kuvitukseen, olisi kiinnitetty enemmän huomiota.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu


TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.