Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Eriyttäminen opetuksen lähtökohdaksi!

Eriyttävän opetuksen suunnittelu ja toteuttaminen on tärkeä osa meidän opettajien työtä. On sanomattakin selvää, että lapsilla ja nuorilla on hyvinkin erilaisia tarpeita koulussa eivätkä kaikki opi samoilla opetusjärjestelyillä ja -menetelmillä. Myös oppimisen kannalta ideaalein oppimisympäristö voi vaihdella paljonkin eri oppilaiden välillä. Eriyttävään opetukseen sisältyy vahvasti ajatus siitä, että jokaisen oppilaan oppimiselle pyritään luomaan mahdollisimman otolliset lähtökohdat huomioiden samalla oppilaiden erilaiset tavoitteet ja vahvuudet. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi eriyttävän opetusmateriaalin ja eriyttävien opetusvälineiden käyttöä tai vaikkapa monipuolisia ja vaihtelevia arviointikäytäntöjä eri oppilaiden välillä.

Kirja Onnistu eriyttämisessä on käytännönläheinen opas eriyttämisestä opetuksen lähtökohtana. Eriyttämistä lähestytään kirjassa Viiden O:n mallin kautta, jossa eriyttäminen käsitetään opetusjärjestelyiden, oppimisympäristön, opetusmenetelmien, oppimisen tukimateriaalin ja oppimisen arvioinnin kokonaisuutena. Kokonaisuuteen vaikuttaa aina myös oppilas yksilönä, ja siksi oppilaantuntemusta pidetään tärkeänä osana eriyttävää opetusta. Erityisen hyödylliseksi koin kirjassa oppiainekohtaiset vinkit suomen kielen, matematiikan ja englannin kielen eriyttämiseen. Nämä ovat tyypillisesti ne oppiaineet, joissa eriyttämistä erityisesti tarvitaan, ja joissa sen kanssa kipuillaan.

Tärkeä lisä kirjassa oli myös sen loppuun liitetyt apulomakkeet, jotka voi helposti kopioida omaan käyttöön. Liitteistä löytyy esimerkiksi tuen etenemisen kaavio tukitoimien suunnitteluun, lomake oppilaskohtaisten eriyttämisen tarpeiden selvittämiseen ja vinkkipankki jokaisen Viiden O:n mallin osa-alueen eriyttävistä toiminpiteistä.

Jos eriyttävän opetuksen toteuttaminen tuntuu sinusta vielä haastavalta ja liian työläältä, suosittelen sinulle tämän kirjan lukemista. Se tarjoaa runsaasti käytännönläheisiä vinkkejä eriyttämistä vaativien tilanteiden ratkaisuksi ottaen samalla huomioon sen, etteivät toimenpiteet liikaa lisää opettajan työmäärää ja kuormitusta. Lukukokemuksen jälkeen voin luvata, että sinulla on valtavasti uusiaideoita Viiden O:n mallissa esiintyvien osa-alueiden eriyttämiseen. Jokaisella lapsella on omat tarpeet ja toisaalta myös vahvuudet, jotka tunnistamalla voimme tarjota kaikille mahdollisuuden päästä omassa oppimisessaan parhaiten eteenpäin!

Kirjoittaja:
Niina Fernström
Resurssiopettaja

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.