Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Opettajan hyvinvointikirja on ajankohtainen ja tärkeä teos

Opettajan hyvinvointikirja on ajankohtainen, tärkeä ja empaattinen teos, joka antaa eväitä opettajien työhyvinvoinnin edistämiseen. Kirjasta huokuu vahva kokemukseen pohjautuva ymmärrys opettajan työn parhaista puolista ja toisaalta myös niistä haasteista ja kuormitustekijöistä, jotka vaikuttavat opettajien työssä kokemaan uupumukseen, riittämättömyyden tunteeseen ja stressiin. Opettajan hyvinvointikirja tarjoaa empaattista, mutta aiempia opettajuuteen liittyviä uskomuksia haastavaa näkemystä työhyvinvoinnin merkityksestä ja siihen vaikuttamisesta.

Työhyvinvointia lähestytään kirjassa positiivisesta psykologiasta tuttujen hyvinvoinnin osatekijöiden, ​myönteisyyden, uppoutumisen, ihmissuhteiden, merkityksellisyyden, aikaansaamisen​ ja ​elinvoimaisuuden​ kautta. Erityisen tärkeänä koin kirjassa esiin tulleet puheenvuorot, joissa kirjan tekijät ja kirjaa varten haastatellut opettajat ja rehtorit kuvasivat omia kokemuksiaan työhyvinvoinnista ja sen ulottuvuuksista. Puheenvuorot olivat aitoja ja niihin samaistuminen sai minut oivaltamaan myös uusia asioita omasta työstä ja työtavoistani. Kirjassa esiteltiin myös lukuisa määrä hyvinvoinnin osatekijöihin liittyviä harjoituksia, joiden avulla esimerkiksi oman työn merkityksellisyyttä ja sen pohtimista on helpompi tarkastella.

Kirjan molemmat kirjoittajat ovat itse kokeneet työhyvinvoinnin merkityksen uupumiskokemuksen kautta. Opettajan työssä ei olekaan nykyisin tavatonta totaalinen uupuminen ja usein saatammekin sinnitellä pitkittyneissä väsymys ja stressitiloissa puhtaasta sisukkuudesta ja tunnollisuudesta käsin. Tähän liittyen koin itse kirjan viimeisen osion kaikista merkityksellisimpänä. Se keskittyi hyvinvointia edistävän opettajuuden harjoittamiseen ja niihin periaatteisiin, joiden avulla omaa työhyvinvointia voi myös lisätä. Kokonaisuudessaan kirjan lukeminen tuntui minusta jopa melko terapeuttiselta ja asioiden reflektointia oli myös antoisaa jatkaa läheisten työkavereiden kanssa. Suosittelen jokaista lukemaan tämän kirjan ja palaamaan siihen aina niinä hetkinä, kun kaipaa muistutusta oman hyvinvoinnin tärkeydestä ja siitä, kuinka sitä voi myös itse edistää.

Kirjoittaja:
Niina Fernström
Resurssiopettaja

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.