Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Opas positiiviseksi kasvattajaksi


Tiia Trogenin kirja Positiivinen kasvatus on käytännönläheinen opas positiiviseen kasvatukseen. Kirjan avulla kasvatusalalla työskentelevät tai vanhemmat voivat oppia käyttämään positiivista kasvatusta arjessaan ja näin helpottaa monia arjen vuorovaikutustilanteita lapsien kanssa. Ennen kirjan lukemista ajattelin toteuttavani jo monia positiivisen kasvatuksen tapoja työssäni, mutta kirjan myötä opin paljon uusia positiivisen kasvatuksen työkaluja. Kirja onkin todella hyvä opas positiivisen kasvatuksen maailmaan. Kirja koostuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään positiivista kasvatusta yleisesti muun muassa miksi positiivinen kasvatus on hyödyllistä ja sitä, mitä hyötyä positiivisesta kasvatuksesta on lapselle ja aikuiselle. Erityisesti pidin tässä osiossa kappaleesta, jossa kerrottiin aikuisen omasta positiivisesta kasvusta ja sen tärkeydestä. Lapset ottavat aikuisesti mallia, joten muuttamatta omaa toimintaa ei myöskään lapsen toiminta muutu.

Toisessa osassa käsitellään positiivisen kasvattajan viittä pilaria, joita ovat yhteys, kunnioitus, ennakointi, empaattinen johtaminen sekä positiiviset rajat. Ennen lapsen ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumista, aikuisen tulisi tarkastella ovatko nämä viisi pilaria kunnossa. Jokaisesta pilarista on oma kappaleensa, jossa käydään läpi, miksi pilari on tärkeä ja miten sitä toteutetaan lapsen kanssa.
Trogen tuo esille kokemuksia omista kohtaamisista lasten kanssa, missä pilarin huomioiminen kuten ennakointi auttoi tai olisi auttanut ratkaisemaan tilanteen. Jokaisen pilaria käsittelevän kappaleen lopussa on harjoitus, minkä avulla esimerkiksi yhteyttä lapsen tai lapsien kanssa voi vahvistaa. Nämä kappaleet olivat täynnä hyviä vinkkejä siitä, miten aikuinen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa esimerkiksi lapsen tunnereaktioihin. Trogenin vinkit eivät ole vaikeita toteuttaa vaan ne ovat pieniä muutoksia aikuisen toiminnassa, mitkä voivat auttaa lasta. Positiivinen kasvatus lähteekin kirjan mukaan paljolti siitä, että aikuinen tarkastelee omaa toimintaansa eri tilanteissa.

Kolmannessa osiossa tarkastellaan hyvinvointitaitojen opettamista osana positiivista kasvatusta. Hyvinvointitaidot pitävät sisällään taitoja, joita haluamme opettaa lapsille, jotta he pikkuhiljaa pärjäävät ilman aikuisen ohjausta. Tässäkin osiossa Trogen tuo esille, miten aikuinen voi sanoillaan ja teoilla vahvistaa esimerkiksi lapsen optimistista suhtautumista asioihin. Kuten edellisessä osiossa kappaleet sisältävät Trogenin omia kokemuksia erilaisista vuorovaikutustilanteista lasten kanssa sekä jokaisen kappaleen lopussa on harjoitus, miten aikuinen voi esimerkiksi puheissaan tuoda esille lapsen luonteenvahvuuksia.

Kirjan viimeinen osio käsittelee ei-toivottuun käyttäytymiseen puuttumista. Pidin tästä kirjan osiosta paljon. Osiossa käydään kappale kerrallaan läpi, miten ei-toivottuun käytökseen kannattaa puuttua ja miten lapsi kannattaa ottaa mukaan tilanteiden ratkaisuun. Osiossa kannustetaan aikuista jälleen tarkkailemaan omaa toimintaansa ja, sitä voisiko kirjassa esitellyt pienet muutokset aikuisen toiminnassa vaikuttaa lapsen ei-toivottuun toimintaan. Mielestäni kirja todella opastaa käytännönläheisesti ja lempeästi positiiviseen kasvatukseen. Kirjassa esitellään paljon työkaluja, miten positiivista kasvatusta voi toteuttaa ja miten sen avulla voi helpottaa useita arjen tilanteita. Muutokset eivät ole todellakaan suuria vaan, ne ovat esimerkiksi lapsen kohtaamista eri tavalla tai keskusteluja lapsen kanssa. Suosittelen kirjaa kaikille kasvattajille ja vanhemmille etenkin, jos on kiinnostunut positiivisesta kasvatuksesta.

Kirjoittaja:
Katariina Pohjoisaho
laaja-alainen erityisopettaja

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.