Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

 

Positiivisen toimintakulttuurin rakennustyömaa

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki on Eliisa Leskisenojan hänen oman väitöstutkimuksensa pohjalta kirjoittama kirja. Nimensä mukaisesti kirja tarjoaa valmiita työkaluja rakennustyöhön, jonka pyrkimyksenä on luoda jokaiseen koululuokkaan myönteinen ja hyvän huomaava toimintakulttuuri. Tällaisessa toimintakulttuurissa on turvallista innostua, onnistua ja myös epäonnistua. Suomenkielistä materiaalia positiivisesta pedagogiikasta on vielä verrattain vähän tarjolla, joten Eliisa Leskisenojan kirja on mainio lisä täydentämään aiheesta intoutuneen opettajan kirjahyllyn kokoelmaa.

Opettajuuden työkalupakki

Opiskeluaikani suurin oivallus oli, että opettajankoulutuslaitos ei voi tarjota minulle sisältövalmista salkkua, jonka pohjalta jatkossa suorittaa opettajuuttani. Tärkeintä tulisi olemaan oma into ja halu jatkuvasti kehittää itseään täydentäen ja tuunaten salkun sisältöä aktiivisesti. Eliisa Leskisenojan kirjan luettuani vaihdan salkkuajatteluni työkalupakkiajatteluksi. Leskisenojan pakkiin on pakattu sellaiset työkalut, jotka toivoisin ihan jokaisen open pakista löytyvän. Niillä työkaluilla on helppo rakentaa tukevat perustukset oman työn tekemiselle.

Positiivisen pedagogiikan työkalupakki on kirja, jota suosittelisin luettavaksi jokaiselle kasvatustyön parissa toimivalle. Kirjan lukeminen avartaa ja havahduttaa tarkastelemaan kasvatusta ja koulutusta hyvinvoinnin rakentamisen näkökulmasta. Se tarjoaa kattavan kokonaiskuvan asiaan vasta perehtyvälle siitä, mitä positiivinen pedagogiikka on ja miten sitä voi käytännössä toteuttaa. Aiheeseen jo tutustunutkin lukija löytää kirjasta varmasti uutta ajateltavaa ja uusia ideoita.

Kirjan rakenne

Kirja jakaantuu pääpiirteissään kahteen osaan. Ensimmäinen osa käsittelee positiivisen pedagogiikan teoriaperustaa. Toinen osa sisältää vinkkejä ja erilaisia harjoituksia, jotka ovat suoraan sovellettavissa käytännön opetustyöhön. Teoriaosuus on napakka ja kirjoitettu hyvin ”kansantajuiseen” muotoon, jolloin sitä on mukava lukea. Teoriaosuudessa esitellään Martin Seligmanin hyvinvointiteoria, PERMA-teoria. Kirjan toinen osa käytännön vinkkeineen on puolestaan selkeästi rakennettu ja harjoitukset ovat ryhmitelty tämän teorian osa-alueiden mukaisesti.

Työkalupakin sisältöä käsittelevä kirjan osio on mainio käytännön vinkkien monipuolisuuden johdosta. Vinkkejä on paljon ja ne ovat selkeästi ja ymmärrettävästi kuvailtuja. Osiosta on napattavissa käyttöön laajoja koko luokan toimintakulttuuria ohjaavia ideoita sekä myös yksittäisiä harjoitteita ripoteltavaksi vähitellen osaksi arkea. Leskisenoja on väitöstyössään rakentanut oman luokkansa toimintakulttuurin kuvaamiensa käytännön mallien mukaiseksi. Tutkimuksen tulokset ovat olleet rohkaisevia ja myönteisiä. Tämä lisää rohkeutta kokeilla ideoita ja tuo niille perusteltua käyttöarvoa.

Positiivisen pedagogiikan voima

Positiivinen pedagogiikka on saanut osakseen ymmärrettävästi myös kritiikkiä. Sitä on toisinaan kuvattu vaahtokarkkipedagogiikaksi, jossa asioita katsellaan ruusunpunaisin lasein. Leskisenoja oikaisee kirjassaan aiheeseen liittyviä väärinymmärryksiä onnistuneesti. Positiivinen pedagogiikka on kokonaisvaltainen tapa suhtautua opettamiseen ja oppimiseen ja luoda myönteistä toimintakulttuuria. Näin ollen se ei ole ainoastaan positiivista ajattelua tai kielteisten tunteiden kieltämistä. Se ei ole myöskään helpolla päästämistä tai asioiden kaunistelua. Se on sinnikästä yrittämistä kohti kaikkien yhteistä hyvää ja hyvinvointia.

Positiivisesta pedagogiikasta muovautuu parhaimmillaan valtava voimavara sekä oppilaille että opettajille. Tämä voimavara auttaa jaksamaan väsymyksen ja kiireen keskellä. Positiivisen pedagogiikan harjoitteiden avulla koetut arjen pienet hyvät hetket ja yhteisen ilon jaetut kokemukset hitsaavat kokijansa tiiviisti yhteen. Positiivisen pedagogiikan ja Eliisa Leskisenojan kirjan ideoiden avulla on helppo lähteä rakentamaan turvallista ja myönteistä oppimisympäristöä. Kannustaminen ja innostaminen luo jo itsessään ympärilleen paljon hyvää. Näin ollen kannustankin täydestä sydämestäni kaikkia tarttumaan tähän Positiivisen pedagogiikan työkalupakkiin ja tutustumaan aiheeseen lisää!

Anna Vehkala
KM, luokanopettaja

Tilaa Positiivisen pedagogiikan työkalupakki>>

Takaisin kirjablogi -listaukseen

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.