Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Psyykkistä hyvinvointia syntyy pienissäkin arjen kohtaamisissa ja yhteisöllinen, toimiva vuorovaikutus tukee jokaisen yksilön oppimista


Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen -kirjan on toimittanut psykologi Annarilla Ahtola, jolla on arvokasta psykologian asiantuntijuutta sekä käytännön kokemusta koulupsykologinakin toimimisesta. Kirjaan on lisäksi saatu vankka moniammatillinen asiantuntijoiden kaarti selkiyttämään yksilön hyvän kasvun ja oppimisen perusteita. Kirjassa käsitellään yksilön hyvinvointiin liittyen myös varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä, temperamenttia, oppimisympäristöihin liittyvää vuorovaikutusta, ryhmädynamiikkaa mutta myös ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä kuten esimerkiksi syrjäytyminen, kiusaaminen. Lisäksi kirjassa on vahva ote yhteisöllisesti tehtävään opiskeluhuoltoon, jossa korostuu jokaisen toimijan sosiaalinen vastuullisuus ja vuorovaikutus. Tästä kirjasta saa takuulla uutta keskusteltavaa ja kokeiltavaa niin luokanopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit kuin oppilashuollon työtä tekevät ammattilaiset esimerkiksi koulupsykologit ja koulukuraattorit.

Kirjan ehdottomana vahvuutena näen, että siinä esitellään vankkaan tutkimustietoon perustuvia, mutta myös todellisuudessa toteutettuja käytänteitä ja menetelmiä joilla voidaan edistää jokaisen oppilaan hyvinvointia, mielenterveyttä sekä lisätä motivaatiota uuden oppimiseen. Kirjassa tarjotaan myös auttavaa työtä tekeville hyviä keinoja konsultoivaan moniammatilliseen yhteistyöhön oman jaksamisen tukemiseksi. Kirjassa tuodaan esimerkein esille myös toimivan moniammatillisuuden tuomaa näkökulmien laajentamista, jolloin puolin ja toisin voidaan päästä syvempään ja aidompaan auttamiseen sekä ohjaamiseen. Kirja voi mielestäni toimia oivana oppaana kun koulussa mietitään miten lisätä koko yhteisön hyvinvointia ja miten tukea oppimista.

Kirjassa tuodaan perusteellisesti esille miten keskeistä koulussa on turvallinen vuorovaikutus, avoimet sekä myönteiset kohtaamiset arjessa niin oppilaiden, huoltajien kuin moniammatillisen oppilashuollon toimijoidenkin kesken. Hyviä vinkkejä ja vahvistusta omaan erityisluokanopettajan työhöni sain etenkin kirjassa esiteltyjen hyvän käyttäytymisen ja tarkkaavuuden tukemisen keinoista. Lisäksi kirjasta voisi suoraan poimia hyviä keskustelun avauksia huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tuntui että tästä löytyi heti selkeä yhteys omaan käytännön arjen työhöni alakoulun erityisluokanopettajana. Tässä osiossa kirjoittajina olivat Vesa Närhi, Mika Paananen, Anne Karhu ja Hannu Savolainen.

Kirjassa esiteltyjä tukitoimia oli selkiytetty toimivalla tavalla otsikoiden niitä yhteiseksi tueksi kaikille oppilaille, yksilölliseksi tueksi sitä tarvitseville oppilaille sekä tukitoimiksi niille oppilaille jotka tarvitsevat erityisen vahvaa tukea käyttäytymisen ja tarkkaavuuden haasteissaan. Hyvän käyttäytymisen tukemisen tulisi perustua opettajien yhteistyöhön, selkeästi jäsennettyyn arkeen ja käyttäytymisodotuksiin sekä välittömällä positiivisella palautteella ohjaamiseen. Aikuisten tehtävänä on rakentaa koulun raamit selkeiksi ja johdonmukaisiksi. Tähän tarvitaan kaikkien koulun aikuisten yhteistyötä, yhteisten käyttäytymisodotusten määrittämistä ja avointa ilmapiiriä.

Tämä kirja ottaa hienosti huomioon nykypäivän haasteet, mutta ohjaa lukijoita myös rohkeasti vaikuttamaan myönteisesti kaikkeen tulevaan!

Kirjoittaja: Riikka Ruotsalainen

Tilaa Psyykkinen hyvinvointi ja oppiminen -kirja>>
Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.