Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

 


Hiirulaissielu vai leijonamieli?
Jos negatiiviset ajatukset ovat valloillaan, usko onnistumiseen on koetuksella. ​Koska mieli uskoo, mitä sille kertoo, omilla ajatuksilla on merkitystä siihen, mitä ja miten teemme sekä miten siinä onnistumme. Menestystä eri aloilla selittävät monet psyykkiset taidot, joita ovat mm. keskittymiskyky, mielikuviin eläytyminen, tavoitteenasettelu, ajatusten ja tunteiden hallinta ja kontrollointi sekä kyky rentoutua.

Teoksen Psyykkinen vahvuus — Mielen taitojen harjoituskirja kirjoittaja Jarmo Liukkonen on liikuntapedagogiikan professori sekä liikunnan ja psyykkisen hyvinvoinnin dosentti, joka on tutkinut pitkään psyykkisiä taitoja. Urheilussa kulminoituvat monet psyykkisen säätelyn ilmiöt, mutta ne pätevät kirjoittajan mukaan muillakin elämänalueilla: olipa kyseessä millainen suoritus tahansa, samat fysiologiset ja hermostolliset mekanismit loppujen lopuksi säätelevät niitä.

Teoksen ensimmäisessä osassa esitellään viisi psyykkisen vahvuuden avainta: itseluottamus, motivaatio, vireystila, rentous ja keskittyneisyys. Toisessa osassa käydään läpi psyykkistä harjoittelua ja yksittäisiä harjoituksia teemoittain. Teoksen kirjoittaja kertoo useiden huippu-urheilijoiden ja organisaatioiden johdossa toimivien asiantuntijoiden testanneen teoksessa esiteltyjä harjoituksia.

Koska kyseessä on harjoituskirja, joka pohjautuu teoreettiseen tietoon psyykkisestä säätelystä, teoksessa käytetään ja käydään läpi erilaisia mielen työskentelyn käsitteitä kuten ulkoinen ja sisäinen motivaatio, tarveherarkia ja tavoiteorientaatio. Teoksen loppuun on kerätty laajahko lähdeluettelo niin koti- kuin ulkomaisiakin julkaisuja.

Teoksen esipuheessa muistutetaan, että psyykkisen säätelyn menetelmien opetteleminen ja harjoittaminen eivät edellytä psykologin tai muuten koulutetun ammattiauttajan pätevyyttä, vaan teos on kirjoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet henkisten voimavarojen kehittämisestä. Teoksen mukaan jokainen voi esimerkiksi oppia kompensoimaan sellaisia persoonallisuuden piirteitä, jotka muodostuvat erilaisissa kohtaamissamme elämäntilanteissa haasteellisiksi. Teoksen avulla on mahdollista yrittää tuntea itsensä paremmin ja hyödyntää omia psyykkisiä vahvuuksia.

Psyykkisten taitojen ajatellaan olevan vahvistettavissa harjoittelun kautta. Valtaosa teoksen sisällöstä onkin erilaisia harjoituksia, ja neljäsosa teoksen sivumäärästä on liitteitä, joiden sisältämien testien avulla voi testata temperamenttiaan, psyykkisen säätelyn taitojaan, itsetuntoaan ja keskittymiskykyään. Harjoitukset on ohjeistettu hyvin ja harjoituksia teoksessa on sen verran runsaasti, että niistä riittää pidemmällekin aikaa, osasta elämänmittaiseksi henkilökohtaiseksi projektiksi. Osaan testeistä tuntuu suhteellisen helpolta vastailla: kysymykset ovat selkeitä ja ytimekkäitä. Osa testeistä taas on hyvin kilpailu- ja tavoitekeskeisiä, joten ne eivät sovellu väljempään mielen taitojen kartoittamiseen. Vain urheilumaailmaan liittyen on omat testinsä. Viitekehyksestään johtuen teos sopii erityisesti urheilun ja tavoitteellisen liike-elämän maailmaan, mutta osasta harjoituksia ja testejä on antia myös eri alojen opiskelijoille ja työntekijöille sekä vapaa-ajan ja esimerkiksi omien yksityiselämän ihmissuhdetaitojen tarkastelemiseen. Mustakantinen teos, jonka pääkuvassa lukijaa suoraan silmiin katsoo vahvailmeinen leijona, erottuu ulkoasunsa tyylikkyydessä ja asiallisuudessa edukseen monesta viime aikoina julkaistusta elämäntaitoja sekä -hallintaa käsittelevästä teoksesta.

Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu

Tilaa Psyykkinen vahvuus tästä>>

Takaisin kirjablogi -listaukseen>>

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.