Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Avustamista, täydentämistä ja tiimeilyä - samanaikaisopettamista selvin sävelin


Koulussamme työskentelevien muiden äidinkielenopettajien kanssa olen kokeillut samanaikaisopettamista viime kuukausina.

Olemme toteuttaneet samanaikaisopettamista ns. mutu-pohjalta yhteisten sopimusten turvin ilman perehtymistä samanaikaisopettamisen teoriaan.

Siksi olikin mielenkiintoista ja antoisaa lukea teoriaa ja muiden opettajien kirjaamia kokemuksia ja havaintoja samanaikaisopettamisesta. Omille työskentelytavoillemme löytyi teoreettinen viitekehys ja ruohonjuuritason arkitoimintamme tuli havainnoiduksi ja nimetyksi opettamisen mallien kautta.

Samanaikaisopetus — Tuntisuunnitelmia ja työtapoja (toim. Timo Saloviita) on selkeä, nopealukuinen teos, joka tarjoaa teoreettisia perusteita samanaikaisopettamisesta. Kunkin käsittelykappaleen lopusta löytyy lähdeluettelo teoksista, joihin kannattaa tutustua, jos jokin aihe kiinnostaa enemmän.

Samanaikaisopettamista voi toteuttaa monilla eri tavoilla.

Teoksessa erotellaan ja esitellään avustava opetus, täydentävä opetus, tiimiopetus, pysäkkiopetus ja rinnakkaisopetus. Huomasin, että kollegoideni kanssa olemme toteuttaneet samanaikaisopettamista pitkälti avustavana opetuksena ja täydennysopetuksena; välillä olemme tiimi- ja välillä pysäkkiopettaneet yhdessä.

Teoksessa kuvaillaan kunkin samanaikaisopettamisen tavan luonne, hyödyt ja ongelmat. Teoksessa nostetaan esille, että arjen samanaikaisopettamisen toteutustavat ovat usein parin eri tavan luovia yhdistelmiä. Tämä riippuu mm. opetusryhmästä, käsiteltävästä aiheesta ja tavoitellusta työskentelytavasta.

Teoksessa on runsaasti tapausesimerkkejä koulumaailmasta: Samanaikaisopettamista kokeilleet opettajat pääsevät teoksessa ääneen Opettajat kertovat -osiossa, jolle on varattu valtaosa teoksen sivuista.

Kirjoittajina on niin luokan- kuin aineenopettajiakin, ja kirjoittajat työnkuvineen ja samanaikaisopetuskokemuksineen on esitelty teoksen lopussa. Opettajien havainnoista tunnistaa aidon tavallisen peruskouluarjen sekä samanaikaisopettamisen mahdollisuudet ja edut. Myös haasteita ja pohdittavaa nostetaan esiin.

Oppilaiden hyöty samanaikaisopettamisesta on selvä. Kun opetustilanteessa on mukana yhden opettajan sijaan kaksi, oppilaiden mahdollisuudet opettajakontaktiin tuplautuvat.

Kaksi silmäparia näkee enemmän kuin yksi, ja luokkahuoneessa on käytettävissä kahden ammattilaisen tietämys. Myös oppilashuollollisesta ja työrauhan ylläpitämisen näkökulmasta samanaikaisopettamisessa on paljon voimaa.

Teoksen mukaan samanaikaisopetus voi olla avainasemassa myös opettajan työssä jaksamisen ja oppimisen kannalta. Samanaikaisopettamisen myötä aikuiset antavat omalla toiminnallaan myös mallin neuvottelevista työkavereista.

Teoksen loppuosasta löytyy mainio, napakka Usein esitettyjä kysymyksiä -osio. Jo yksin tämän osion lukemalla saa hyvän yleiskäsityksen samanaikaisopettamisen ideasta, tavoitteista ja menetelmistä ja myös selvät vastaukset siihen, millaista toimintaa ei lueta samanaikaisopetukseksi ja mitkä ovat samanaikaisopetuksen suurimmat haasteet.

Osiossa listataan myös mm. ideoita, mistä saada resursseja siihen, että luokkaan saadaan samaan aikaan kaksi opettajaa. Kuten teoksen takakannessa todetaan: kirjan lukemisen jälkeen (tai jo vähän sitä ennen!) on helppo ottaa ensimmäinen askel ja kokeilla, miten antoisaa samanaikaisopetus voi olla.

KIRJOITTAJA: Katariina Knuutinen
äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori
Järvenpään Yhteiskoulu

SUPERTARJOUS 30 € / JÄSENELLE 15 €:


TILAA KIRJA TÄSTÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.