Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tärkeää tietoa jokaiselle kasvattajalle

Stressin säätely on kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Tämä todetaan Stressin säätely -teoksen kannessa. Jo teoksen nimestä voi todeta, että tämä on jokaiselle kasvattajalle erittäin tärkeä kirja, joka sisältää hyödyllistä tietoa lasten ja nuorten toiminnan ymmärtämiseksi. Kirja antaa selityksen ja avaa monia arkipäiväisiä tilanteita niin, että ne alkavat näyttää ymmärrettävältä, kuten miksi lapsen kannattaa antaa leikkiä riehakkaasti, mistä tunnistaa lapsen haitallisen yksinleikin tai miksi nuori hengailee päämäärättömän oloisesti.

Kirja on jaettu kolmeen osaan. Sisällysluettelosta saa selkeän kuvan siitä, mitä kaikkea kirjassa kerrotaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään lapsen kehitystä, toisessa vuorovaikutusta ja kolmannessa oppimista. Ensimmäinen osio tarjoaa katsauksen ihmisen sisälle, stressijärjestelmään ja aivoihin. Kasvattaja tarvitsee näitä tietoja ja aivotoiminnan ymmärrystä, sillä biologia luo pohjan ja puitteet kaikelle näkyvälle toiminnalle. Tässä osiossa on paljon tietoa, joten osio oli kaikista kirjan osista hitain lukea. Siitä ei kannata kuitenkaan lannistua.

Vuorovaikutuksesta kertovan osion koin itselleni kaikista merkityksellisimmäksi. Osiossa kuvaillaan muun muassa aikuisen merkitystä lapsen säätelyjärjestelmän kehittymiselle ja sitä, miten lapsi kehittää säätelytaitojaan vertaisryhmän kanssa touhutessa. Mielenkiintoinen kohta on muun muassa riehakkaan leikin merkityksestä. Riehakas fyysinen leikki lisää aivoissa moneksi tunniksi hermokasvutekijöitä, jotka edistävät oppimista ja laskevat stressihormonitasoja. Kasvattajan tulee kuitenkin erottaa niin sanottu hyödyllinen riehuminen haitallisesta riehumisesta ja taistele ja pakene -reaktiosta, ja tämän taas tunnistaa siitä, onko lapsi yhteydessä muihin ihmisiin vai ei. Erilaisia leikkitilanteita ja ryhmän merkitystä käydään kirjassa selkeästi läpi.

Tiesitkö, että ennen kasvattamista, neuvomista ja käyttäytymisen ohjausta lapsi tulisi palauttaa yhteyteen aikuisen kanssa? Kirjassa opetetaan tunnistamaan lapsen säätelemätön tila ja opetetaan, kuinka aikuinen voi puuttua siihen ja auttaa lasta pääsemään takaisin säädeltyyn tilaan. Yhteyteen kutsumisen keinot ja turvan merkkien välittäminen ovat tärkeä osa tätä. Nämä tiedot tulisi olla kaikilla kasvattajilla.

Oppimistilanteet ovat stressijärjestelmän aktivoitumisen takia haastavia. Kirjassa selitetään, miksi jotkut lapset muuttuvat silloin levottomiksi, reaktiivisiksi tai rauhattomiksi. Osiossa selviää myös työmuistin, tarkkaavaisuuden ja tietoisuustaitojen yhteys. Tieto työmuistista sai minut oivaltamaan ja ymmärtämään minua mietityttäneitä asioita, sillä työmuistin rajoitteet liittyvät huonoon koulumenestykseen, tarkkaavaisuushäiriöihin, kielellisiin erityisvaikeuksiin sekä lukemisen, kirjoittamisen ja matematiikan häiriöihin. Työmuistin täyttyminen voi vaikuttaa siihen, että lapsi alkaa toimia levottomasti, vetäytyy, harhautuu tekemään muuta tai ei pysty käyttämään tahdonvoimaansa.

Kirja on kaiken kaikkiaan erittäin hyvä ja selkeä tietopaketti aiheesta, joka näkyy kasvattajille joka päivä onnistumisineen ja haasteineen. Stressijärjestelmän aktivoitumista tarvitaan kaikkeen tarkkaavaiseen toimintaan ja sen toiminta vaikuttaa käytännössä kaikkeen käyttäytymiseen. Kaikkien kasvattajien tulisi ymmärtää, miten lapsen stressin säätely toimii, millaisena käyttäytymisenä stressijärjestelmän aktivaatio ja tyyntyminen näkyvät, ja miten näihin voi vaikuttaa tarkoituksenmukaisesti. Siksi suosittelen tätä teosta kaikille, jotka kasvattavat lapsia, roolista riippumatta.

Kirjoittaja:
Vilma-Riikka Tiittanen
erityisluokanopettaja

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.