Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.Tietoisuustaitoharjoitusten käsikirja opettajille


Tietoisuustaitojen harjoittelun hyödyllisyys on viime aikoina ollut paljon pinnalla ja niistä on julkaistu paljon positiivisia tutkimustuloksia. Kouluista ja luokista, jotka ovat ottaneet tietoisuustaidot osaksi päiväjärjestystään, on kantautunut uutisia lasten ja nuorten keskittymiskyvyn lisääntymisestä sekä työrauhan ja hyvinvoinnin parantumisesta. Daniel Rechtschaffenin kirjoittama teos Keskittymiskykyä luokkaan on kattava tietopaketti siitä, mitä tietoisuustaitojen harjoitteluun koulussa tarvitaan.

Teoksen ensimmäisessä osassa keskitytään opettajan omiin tietoisuustaitoihin ja niiden kehittämiseen, sillä opettaja ei voi opettaa taitoja, jollei hän ensin itse ole tutustunut niihin. Tietoisuustaidoista esitellään viisi eri osa-aluetta, joiden harjoitteluun tarjotaan valmiit harjoitukset. Näitä tulisi harjoitella viiden viikon ajan esimerkiksi 10 minuuttia päivässä.

Kirjan toisessa osassa alustetaan sitä, mitä tietoisuustaitojen harjoittelu oppilaiden kanssa vaatii. Tämä osio on täynnä tärkeitä vinkkejä ja ajatuksia esimerkiksi siitä, mitä oppilailta voi vaatia ja miten heitä osallistetaan harjoituksiin, tai miten heidän kiinnostus herätetään uutta ja ehkä outoakin asiaa kohtaan. Luvussa käsitellään myös lasten ja nuorten erilaisia kehitystasoja ja sitä, miten tämä tulee huomioida harjoituksissa. Erityistarpeisia lapsia opettavana koin hyvänä myös pienen alustuksen siitä, mitä tulee ottaa huomioon traumatisoituneiden lasten kanssa silloin, kun harjoittelee tietoisuustaitoja. Tästä olisin tosin halunnut enemmänkin tietoa.

Kolmannessa osassa päästään itse harjoituksiin. Harjoitusten tavoitteita esitellään, mikä tekee selväksi sen, että tietoisuustaitojen harjoittelu ei ole ollenkaan turhaa toimintaa tai huuhaata. Tämän jälkeen käsitellään selkeästi, miten voi rakentaa tietoisuustaitojen harjoituskokonaisuuden. Harjoitukset on jaettu viiden eri taitoalueen mukaan ja niitä on yli 100 sivua, eli hyvin runsaasti. Jokaisen harjoituksen kohdalla käydään läpi tavoitteet, valmistelu, harjoitus, keskustelukysymyksiä, jatkokäsittelyideoita ja miten laajentaa harjoitus koskemaan omaa elämää. Lopuksi vielä annetaan vinkkejä siihen, miten harjoittelua voi mukauttaa lasten ja nuorten ikätason mukaan. Harjoituksia voi toteuttaa 5-18 -vuotiaiden ja miksei aikuistenkin kanssa.

Kirjan lopussa on osio siitä, miten tietoisuustaidot voisi sulauttaa osaksi koulun toimintakulttuuria. Tässä osiossa on mielenkiintoisia vinkkejä muun muassa sellaisten henkilöiden vakuuttamiseen, jotka suhtautuvat ajatukseen tietoisuustaitojen harjoittelusta negatiivisesti. Lisäksi mietitään, miten tietoisuustaitoharjoitukset saisi luontevaksi osaksi koulupäivää.

Kokonaisuudessaan kirja oli selkeästi kirjoitettu työkalupaketti aiheeseen. Aihetta on käsitelty niin perusteellisesti, että tällä pääsee alkuun helposti. Jos kirjaan perehtyy huolella, tekee opettajan omat harjoitukset ja reflektoi kirjan antia joka luvusta löytyvillä työkirjasivuilla, niin tällä annilla pääsee varmasti jo pitkälle. Harjoituksiakin on niin paljon, että sieltä löytyy takuulla jokaiselle oppilasryhmälle jotakin. Kirja sopii kaikenikäisten lasten, nuorten ja miksei aikuistenkin kanssa työskenteleville. Mikäli aihe kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti tutustua tähän kirjaan.

Kirjoittaja:
Vilma-Riikka Tiittanen
erityisluokanopettaja

TUTUSTU LISÄÄ.

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.