Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.


Tilaa työyhteisöllenne Onnistu eriyttämisessä -koulutus!


Opetuksen eriyttäminen on tutkitusti hyödyllinen opetuksen lähestymistapa ja sitä pidetään myös välttämättömänä oppilaiden moninaisuuden huomioimisessa. Eriyttäminen koetaan kuitenkin usein haasteellisena ja kuormittavana asiana. Mistä kannattaisi aloittaa?

Eriyttämisen ei tarvitse tarkoittaa maata mullistavia muutoksia, vaan sen voi aloittaa myös pienesti. Jo yhden opetuksen osa-alueen tai oppiaineen eriyttäminen tuo tuloksia. Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti.

Onnistu eriyttämisessä -koulutuksessa avataan eriyttämistä koulun yhteisenä, kaikkia oppilaita koskevana kokonaisvaltaisena lähestymistapana opetukseen. Koulutuksessa käydään läpi eriyttämisen eri osa-alueita Viiden O:n mallin mukaisesti ja annetaan eriyttämiseen uusia näkökulmia sekä monipuolisia, tutkimusperustaisia käytännön ratkaisuja, joilla oppilaiden moninaisuutta voidaan ottaa paremmin huomioon.

Viiden O:n mallissa oppilaan yksilöllistä opetuksen eriyttämistä tarkastellaan viidessä koulunkäynnin osa-alueessa:


1. Opetusjärjestelyt
2. Oppimisympäristöt
3. Opetusmenetelmät
4. Oppimisen tukimateriaali
5. Oppimisen arviointi

Kouluttajina toimivat FT, KM Anssi Roiha ja KM, MBA Jerker Polso, jotka ovat kirjoittaneet koulutuksen aiheesta kirjan Onnistu eriyttämisessä. He ovat kouluttaneet opettajia laajasti eriyttämiseen liittyvistä aiheista.

Koulutus on räätälöitävissä kaikille kouluasteille, mutta soveltuu etenkin perusopetukseen ja lukioon. Kesto voidaan suunnitella tilaajan tarpeen mukaan ja se voi vaihdella parista tunnista aina useamman kerran koulutuskokonaisuuksiin.


Koulutuksesta saatte:

 Ymmärrystä, mitä eriyttämisellä tarkoitetaan ja miten sitä voi koulussa toteuttaa.

 Konkreettisen Viiden O:n mallin avuksi eriyttämiseen.

 Keinoja auttaa jokaista oppilasta oppimaan hänen yksilöllisyytensä ja erityistarpeensa huomioiden.


 
Kouluttajat:

Anssi Roiha (FT, KM) on taustaltaan eriyttämiseen erikoistunut erityisluokanopettaja sekä englannin aineenopettaja. Anssilla on pitkä kansainvälinen kokemus erityisopetuksesta sekä opettajankouluttamisesta. Tällä hetkellä hän työskentelee erityispedagogiikan yliopistonlehtorina Jyväskylän yli­opistossa.

Jerker Polso (KM, MBA) on taustaltaan erityisluokanopettaja, joka on työskennellyt opettajana ja kouluttajana kaikilla koulutusasteilla. Pisimpään hän on työskennellyt alakoulussa luokanopettajana sekä erityisopettajana. Jerker on toiminut myös opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutustehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Tällä hetkel­lä hän työskentelee Jyväskylän normaalikoulussa perusopetuksen 1.—6. luokkien rehtorina.


Tilaa myös Onnistu eriyttämisessä -kirja!

Koulutus pohjautuu Anssin ja Jerkerin kirjoittamaan Onnistu eriyttämisessä — Toimivan opetuksen opas -kirjaan, joka antaa opettajalle paljon konkreettisia vinkkejä niin eriyttämistä tukeviin opetusjärjestelyihin, oppimisympäristöihin, opetusmenetelmiin, oppimisen tukimateriaaleihin kuin oppimisen arviointitapoihin. Kirja sisältää myös liitteisiin koottuja lomakkeita opettajan työn tueksi.

Kirjasta on ilmestynyt elokuussa 2023 uudistettu painos, jossa on huomioitu uusien tutkimusten tuomat näkökulmat niin teoriaosuuksissa kuin käytännön vinkeissä. Teokseen on lisätty antia muun muassa eriyttävästä arvioinnista ja ylöspäin eriyttämisestä sekä vahvistettu aineenopetuksen näkökulmaa eriyttämiseen.

Kysy tarjousta kirjasta koulutuksen yhteydessä.


Ota yhteyttä!

Kerro koulutustarpeestanne, toivomastanne ajankohdasta, arvioidusta osallistujamäärästä ja paikkakunta, jonne suunnittelet koulutusta. Koulutus on saatavilla myös webinaaritoteutuksena, mikäli käytössänne on jokin webinaarialusta.

Mari Puttonen
koulutuskoordinaattori
mari.puttonen(at)opettajantietopalvelu.fi

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.