Tilaa uutiskirjeemme – saat 10 %:n alennuskoodin verkkokauppaamme

Opettajan Tietopalvelun suosituimmat TOP 10


PÄIVITETTY 8.10.2021

1. Kasvun asenne oppimisessa

Kasvun asenteen omaksuneet oppijat uskovat, että taitoja on mahdollista kehittää harjoittelemalla. He myös pitävät virheitä ja ponnistelua luonnollisena osana oppimista. Kasvun asenne oppimisessa -kirja auttaa rikkomaan ajatuksia, jotka rajoittavat oppimisen mahdollisuuksia, nakertavat oppimisen iloa ja motivaatiota. Kirjassa kerrotaan, miten jokainen oppija voi löytää sopivan vaativuustason ja miten hyödyllisiä haasteita voi huomioida erilaisissa oppimistilanteissa tai oppimisen tukimuotojen kehittämisessä.

Ote kirjasta: Kasvun asenne vaikuttaa myönteisesti koulumenestykseen, vahvistaa oppijan sisäistä motivaatiota sekä parantaa hyvinvointia ja vähentää murehtimista.

Tilaa tästä

2. Maltti ja Sinni

Teoksessa kerrotaan itsesäätelyn osa-alueista: ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä. Kirjan avulla näihin osa-alueisiin liittyviä taitoja voi opettaa myös oppilaille. Lisäksi kirja haastaa koulun aikuisia tarkastelemaan omia säätelytaitojaan ja ohjaa tukemaan lasta rakentavasti. Kirjan monipuolisen Maltin ja Sinnin taito-ohjelman voi toteuttaa joko 16 viikkoa kestävänä kokonaisuutena tai integroimalla harjoitukset omassa tahdissa eri oppiaineiden tunneille. Mukana on myös kirjan käyttöä tukevia monistepohjia.

Ote kirjasta: Lapsi kaipaa kouluyhteisöissä arvostusta sekä kokemuksia osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta.

Tilaa tästä

3. Sanataikoja ja lukuloitsuja

Tämän Sari Salon uuden kirjan avulla pienikin oppilas oppii sukeltamaan sanojen, lukujen ja kielten ihmeelliseen maailmaan. Kirja on innostava ideapankki täynnä toiminnallisen oppimisen tehtäviä esi- ja alkuopetukseen. Mukana on harjoituksia niin äidinkieleen, matematiikkaan kuin varhennettuun kieltenoppimiseen. Monia vinkkejä voi myös soveltaa eri aineiden välillä.

Ote kirjasta: Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä tärkeämpää on, että leikki on osa jokaista koulupäivää.

Tilaa tästä


4. Huomaa hyvä! -toimintakortit

Toimintakorteissa esitellään tiivistetysti, mitä 26 luonteenvahvuutta ovat, miten ne voi havaita ja kuinka niitä voi vahvistaa itsessään. Näiden käytännöllisten korttien avulla autat lapsia ja nuoria löytämään omat luonteenvahvuutensa.

Tilaa tästä

5. Aivosi tarvitsevat tauon

Aivotutkija Minna Huotilaisen kirja kertoo tieteellisiä perusteluja sille, miksi tauko on tärkeä ja myös tuottava osa työtä. Teos antaa eväät työpaikan taukokulttuurin muokkaamiseen ja haastaa meidät kaikki kehittämään parempaa taukokulttuuria.

Tilaa tästä


6. Fanni ja kiukkuiset kaksoset

Vihaisena on vaikeaa toimia rakentavasti, sillä kiukun tunne yllyttää lasta hyökkäämään fyysisesti tai ilkeillä sanoilla. Toisen asemaan asettuminen on vaikeaa. Taito vetäytyä tunteiden kuumentuessa on tärkeä, jotta oppii hallitsemaan sitä, mitä tekee ja sanoo riidan aikana. Kirjan tarinan ja siihen liittyvien tehtävien avulla harjoitellaan rakentavaan riitelyyn tarvittavia taitoja: omien tunteiden ja tarpeiden sanoittamista, tunnesäätelyä ja anteeksi pyytämistä.

Tilaa tästä

7. Huomaa hyvä! -oppilaskortit

Huomaa hyvä! -oppilaskortit on kehitetty tukemaan positiivista kasvatusta päiväkodissa, koulussa ja kotona. Ne sopivat monen ikäisille ja tasoisille oppijoille, eri oppiaineiden yhteydessä ja yksinään käytettäväksi. Vahvuuskorttien lisäksi pakkaa sisältää tunnekortteja sekä työskentely- ja tilannekortteja.

Tilaa tästä


8. Oman oppimisen kapteeni

Kirjassa pohditaan, millaisilla käytännön teoilla voisimme kehittää itseohjautuvuutta erityisesti opetuksessa. Kirja rakentuu kahdesta osasta. Ensimmäisessä kuvataan näkökulmia itseohjautuvuuden oppimiseen koulussa ja muussa yhteiskunnassa. Jälkimmäiseen osaan on koottu suuri joukko itseohjautuvuutta edistäviä konkreettisia tehtäviä eri-ikäisille oppijoille, myös aikuisille.


Tilaa tästä

9. Huomaa hyvä!

Tämä kirja antaa välineet vahvuusopetuksen toteuttamiseen. Kirjassa esitellään tärkeimmät luonteenvahvuudet ja kerrotaan, missä niiden käyttöä voi havaita ja miten niitä voi harjoitusten avulla vahvistaa.

Tilaa tästä


10. Uusia polkuja rauhoittumiseen

Kirjan harjoitukset avaavat monenlaisia polkuja tähän hetkeen, valoon, lähteille, minuuteen, mielenmaisemiin ja voimavaroihin. Luonto ja luonnossa viipyminen ovat tärkeässä osassa. Kirjan kuvat ja niissä olevat lisätyn todellisuuden elementit syventävät osaa harjoituksista uusiin kerroksiin. Kirjan kymmenet harjoitukset soveltuvat ohjattuina erilaissa ryhmissä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Ne toimivat myös aikuisten yksilöharjoituksina.


Tilaa tästä


TILAA SUOSITUIMPIA ALLA:

JÄRJESTÄ: UUSIMMATNIMIHINTA

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.