Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.
Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline
Klikkaa kuvaa avataksesi se suurempana
HINTA 59,00 €
JÄSENELLE 50,20 €
LIITTYMISHINTA 4,90 €
Ostoskorissa 0 kpl
  • 1. painos, 2018
  • ISBN 978-952-451-870-3
  • Sidottu, 92 sivua
  • Tilausnumero 635664484

Erkko SointuHannu SavolainenKristiina LappalainenMatti KuorelahtiRisto HotulainenVesa NärhiMatthew C. LambertMichael H. Epstein

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

”Kiitokset kyselystä! Ensimmäisen kerran lapseni yhdeksänvuotisen koulu-uran aikana minulta kysytään, missä lapseni on hyvä.”

Näin kirjoitti eräs huoltaja avoimeen kyselypalautteeseen vastattuaan Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointivälineen (KTVA) kyselyyn. Vaikka kyseessä ovat yksittäisen vanhemman sanat, jää miettimään, korostuvatko koulumaailmassa edelleen ”ongelmat”, ”vaikeudet”, ”häiriöt”, ”viat” ja ”puutteet”. Miten voisimme tukea kaikkia oppijoita löytämään ja ottamaan käyttöön osaamisensa, potentiaalinsa ja kykynsä, osaamisensa tai taitonsa?
Ote Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen -artikkelista kirjasta Positiivisen psykologian voima

Kaikilla lapsilla on vahvuuksia.Kun lapsi tarvitsee tukea, on helpompi lähteä vahvuuksista liikkeelle. Vahvuuksien systemaattinen arviointi luo paremman pohjan yhteistyölle, koska se nostaa luotettavasti esiin lapsessa ja lapsen ympärillä positiivisia näkökulmia, joita tukitoimissa voidaan käyttää.

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline eroaa perinteisestä ongelmakeskeisestä arvioinnista siinä, että arviointilomakkeiden kaikki väittämät on ilmaistu myönteisesti. Kaikki arvioitsijat — oppilas itse, vanhempi ja opettaja — kiinnittävät huomiota sellaisiin ulottuvuuksiin, joissa oppilas ennestään jo osoittaa vahvuuksia eli osaamista, sekä niihin alueisiin, joissa hänellä on kehittämistarpeita.

Tähän kirjaan sisältyy sekä arviointivälineen käyttöohjeet että itse arviointiväline eli kopioitavat arviointilomakkeet oppilaalle, opettajalle ja vanhemmalle ja niiden yhteenvetolomake. Kirja pohjautuu Michael H. Epsteinin teokseen BERS 2 — Behavioral and emotional rating scale. Se on muokattu suomalaiseen kieleen ja kulttuuriin sekä koulujen käyttöön sopivaksi Suomessa tehtyjen tutkimusten perusteella. Tutkimustulokset osoittavat arviointivälineen olevan luotettava suomalaisessa kasvatusjärjestelmässä.

Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline soveltuu peruskouluikäisten sekä toisen asteen lasten ja nuorten vahvuuksien arviointiin. Arviointivälinettä voidaan käyttää tavoitteiden asettamisen, tukitoimien vaikuttavuuden arvioinnin, kodin ja koulun välisen yhteistyön ja opettaja-oppilassuhteen rakentamisen työkaluna. Se soveltuu hyvin tutkimustarkoituksiin.

Opettajat ovat kertoneet KTVA:n käyttäjäkoulutuksissa miltei herkistyen oppilaiden silminnähtävästä mielihyvästä tilanteissa, joissa oppilas kuulee vanhemmiltaan myönteistä palautetta osaamisestaan, taitavuudestaan tai kyvykkyydestään.
Ote Lasten ja nuorten vahvuuksien tunnistaminen -artikkelista kirjasta Positiivisen psykologian voima

"Tulen varmasti käyttämään tätä arviointivälinettä omassa työssäni, sillä koen tällaiselle välineelle olevan tarvetta ja arviointivälineen helppokäyttöisyyden vuoksi en koe sen käytön vievän liikaa aikaani. Suosittelisin lämpimästi tätä arviointivälinettä muillekin opettajille ja etenkin opinto-ohjaajille."
Katariina Lausmaa, laaja-alainen erityisopettaja

Lue arvio kokonaisuudessaan

  • 1. painos, 2018
  • ISBN 978-952-451-870-3
  • Sidottu, 92 sivua
  • Tilausnumero 635664484

Arvostelut kirjasta Käyttäytymisen ja tunteiden vahvuuksien arviointiväline

Myönteinen ote on A ja O. Kun oppilaalla on haasteita monelka eri alueella, vanhemmatkin ovat unohtaneet be hyvöt puolet laosesta tai miten löytää ne lapsen hyvät ominaisuudet "kaaoksen" keskeltä.

- anita

Tutkimusperustainen Suomen kouluihin soveltuva arviointiväline käyttäytymisen ja tunne-elämän arviointiin. Selkeä teos. Kattavat kopioitavat lomakkeet. Menetelmät vaativat aina perehtymistä, joten näyttöön perustuvaan menetelmään perehtyminen on luonnollisesti mielekkäämpää.

- Hanna

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.