Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia esiintyy eri arvioiden mukaan enintään joka kuudennella

Kirjoittanut: Vilma-Riikka Röntynen - 20.5.2024

Kattava tietopaketti aistitiedon käsittelyn vaikeuksista kasvattajille


Jokainen ammattikasvattaja törmää varmasti jossain kohtaa työuraansa aistitiedon käsittelyn moninaisuuteen ja haasteisiin. Kuitenkaan näistä ei tutkintokoulutuksissa juurikaan puhuta ja tiedonhankinta jää jokaisen oman kiinnostuksen varaan. Itse tutustuin asiaan nepsy-valmentajaksi opiskellessani, minkä jälkeen tajusin, kuinka merkittävä rooli aistisäätelyn ymmärtämisellä voi esimerkiksi erityisopettajan työssä olla. Suomeksi aiheesta ei ole aiemmin julkaistu kovin paljoa yleistajuista materiaalia kasvattajille, joten Anita Puustjärven toimittama Aistitiedon käsittelyn vaikeudet — Ymmärrystä ja sujuvampaa arkea on erittäin tervetullut teos.

Teoksessa käsitellään aistitiedon käsittelyä hyvin laajasti eri näkökulmista vahvasti uusimpaan tutkimukseen pohjautuen. Kirjoittajat ovat meritoituneita ammattilaisia, jotka työskentelevät Suomessa tiiviisti käytännön ja tutkimuksen parissa. Vaikka aiheeseen olisi jo perehtynyt, tulee tässä kirjassa varmasti jotain uutta tietoa, sillä aihetta käsitellään perinpohjaisesti ja ajoittain hyvin yksityiskohtaisesti. Jokaisen luvun lopussa on lähdeluettelo ja joissain luvuissa on vinkkejä netistä löytyvään lisätietoon. Tämän kirjan luettuaan on varmasti saanut paljon lisää ymmärrystä, kuten sen nimessä luvataan.

Kirja jakautuu neljään osaan. Kahdessa ensimmäisessä esitellään tarvittava taustatieto aivoista, aisteista ja aistitiedon käsittelystä. Nämä luovat pohjan ymmärrykselle. Ensin kerrotaan normaalista aistien ja aivojen toiminnasta sekä taitojen kehityksestä. Aivojen jokaisen osan toiminta tulee kuvattua yksityiskohtaisesti. Nina Sajaniemen luku lajinkehityksen näkökulmasta on todella mielenkiintoinen, ja valottaa aivoergonomiaa sekä aivojen toimintaa ja toimimattomuutta nyky-ympäristössä, sekä mitä konkreettisia muutoksia aivoihin tulee esimerkiksi digilaitteiden takia. Tämä motivoi luomaan lasten ja nuorten aivoille kasvurauhaa. Toisessa osassa käsitellään aistitiedon käsittelyn vaikeuksia konkreettisesti ja hyvin käytännönläheisesti. Esimerkiksi aistimushakuisuuteen sekä aistimuksiin yliherkästi tai heikosti reagoimiseen liittyen on hyvät listat siitä, miten nämä voivat ilmetä arkisissa tilanteissa. Tieto on helposti ymmärrettävää ja lähestyttävää.

Kolmannessa osassa on tietoa vaikeuksien ja toimintakyvyn arvioinnista ja diagnostiikasta, mikä on tärkeämpää ehkä terveydenhuoltoalan ammattilaisille. Toisaalta diagnostisten kriteereiden avaaminen on opettajalle on myös hyödyksi yleistiedon kannalta. Ainakin erityisopetuksessa tulee joskus luettua hoitotahojen lausuntoja, joissa aistitiedon käsittelyyn liittyviä diagnoosikoodeja käytetään.

Neljäs osa keskittyy siihen, miten arjessa voi selviytyä aistitiedon käsittelyn vaikeuksien kanssa. Asiaa käsitellään erilaisten aistitiedon käsittelyn muotojen kautta, eri-ikäisten parissa ja eri ympäristöissä. Tästä luvusta jokainen saa apua ja toimivia keinoja omaan tai muiden arkeen, oli kyseessä sitten koti, koulu, varhaiskasvatus tai työpaikka. Tieto ja keinot ovat hyvin jäsenneltyjä ja niitä on koottu tarkistuslistoihin ja taulukoihin. Näin tietoon on helppo palata, vaikka ei jaksaisi lukea kaikkea uudestaan. Jokaisen kirjan luvun lopussa on myös tiivistelmä, jonka avulla pystyy palauttamaan mieleen luvun keskeiset asiat.

Kirja on vajaan 500 sivun mittainen tuhti tietopaketti. Se sisältää paljon monipuolista tietoa, mitä on mahdotonta omaksua kerralla. Joka tapauksessa se tuo tärkeää tietoa ja ymmärrystä kaikille kasvattajille, jotka kohtaavat erilaisia aistitiedon käsittelyn vaikeuksia arjessaan. Koska luvut ovat hyvin jäsenneltyjä ja keskittyvät erilaisiin haasteisiin, voi lukija valita kirjasta ne kohdat, jotka koskettavat omaa arkea.

Tieto auttaa kasvattajaa tunnistamaan haasteita ja tukemaan lapsia tai nuoria niiden kanssa. Kuten kirjassakin sanotaan, monesti käytös saatetaan tulkita huonona käytöksenä tai tahallisuutena, vaikka se saattaisikin olla stressireaktio aistisäätelyn pulmaan liittyen. Kannustankin jokaista ammattilaista tutustumaan tähän teokseen, jos aihe yhtään kiinnostaa. Tästä kirjasta saa kaiken tarvittavan tiedon. Aistitiedon käsittelyn vaikeuksia esiintyy eri arvioiden mukaan enintään joka 6:lla, mutta ainakin joka 20:lla lapsella, eli todennäköisesti jokaisessa ryhmässä on ainakin yksi ymmärrystä ja tukea tarvitseva lapsi.

Kirjoittaja:
Vilma-Riikka Röntynen
erityisluokanopettaja

Artikkelin avainsanat:

kirja-arviot, aistiherkkyys

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.