Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Positiivisen psykologian voima on tärkeä ja ajankohtainen teos opetus- ja kasvatusalalle

Kirjoittanut: Niina Fernström - 30.8.2021

Positiivisen psykologian voima on laajasti hyvinvointia ja onnellisuutta käsittelevä teos, jossa positiivista psykologiaa ilmentävät näkökulmat ottavat kantaa erilaisiin hyvinvointia edistäviin lähtökohtiin. Teos tarjoaa runsaasti tutkimusperustaista tietoa ihmisten hyvinvoinnin perusedellytyksistä ja nostaa tieteelle tyypillisesti esiin myös positiivista psykologiaa kohtaan kohonnutta kritiikkiä. Kaiken kaikkiaan lukukokemus on antoisa niin positiivisesta psykologiasta kiinnostuneelle opiskelijalle, opettajalle kuin myös kenelle tahansa omasta hyvinvoinnistaan ja siihen vaikuttamisesta kiinnostuneelle henkilölle. Kirja koostuu neljästä eri osiosta, joista jokaisessa käsitellään tiettyä positiiviseen psykologiaan liittyvää teemaa tarkemmin.

Ensimmäisessä osiossa lukijalle valoitetaan positiivista psykologiaa ja sen erilaisia lähtökohtia, kuten onnellisuutta, luonteenvahvuuksia, tiedostavaa läsnäoloa ja toisaalta myös positiivisen psykologian kohtaamaa kritiikkiä. Erityisesti luku hyveistä ja luonteenvahvuuksista tarjoaa paljon opettajalle hyödyllistä tietoa vahvuusperustaisen opetuksen pohjaksi. Toinen osio käsittelee hyvinvointia edistäviä työkaluja muun muassa yhdessä olon ja yhteenkuuluvuuden kokemuksen sekä myötätunnon kannalta. Erityisen tärkeänä opettajana pidin lukua, jossa käsiteltiin yhteenkuuluvuuden merkitystä hyvinvoinnille, sillä opettajan yksi tärkeistä tehtävistä on vahvistaa ryhmän jokaisen jäsenen kokemusta yhteenkuuluvuudesta. Kaiken kaikkiaan, kirjassa on monia edellä mainitun kaltaisia teemoja, joiden lukemisen koin edesauttavan ammatillista kehittymistä.

Viimeistään kolmannessa osiossa lukijalle avautuu positiivisen psykologian linkittyminen myönteiseen, jokaista oppilasta kunnioittavaan ja huomioivaan kouluarkeen. Koin erityisen hyödylliseksi positiivista pedagogiikkaa käsittelevän luvun, joka tarjosi syvällistä tarttumapintaa positiivisen pedagogiikan tausta-ajatuksiin ja -oletuksiin. Suosittelen tätä lukua erityisesti sinulle, joka olet kiinnostunut positiivisen pedagogiikan sisällyttämisestä työotteeseesi. Teoksen viimeinen osio puolestaan käsittelee muun muassa tutkimustietoa niin suomalaisten tuntemasta sisusta kuin myös oppimisen kannalta tärkeästä kiinnostuksen kokemuksesta. Lisäksi teoksen loppupuolella avataan työn imun käsitettä tarkemmin ja tarjotaan ajatuksia sen kokemisen edistämiseen.

Kaiken kaikkiaan Positiivisen psykologian voima on tärkeä ja ajankohtainen teos opetus- ja kasvatusalan ihmisille. Suosittelen tämän teoksen lukemista jokaiselle, joka haluaa syventää tietämystään ja osaamistaan hyvinvoinnista, siihen myönteisesti vaikuttavista tekijöistä ja toisaalta positiivisesta psykologiasta kokonaisuudessaan. Teoksen kirjoittajat ovat oman aiheensa asiantuntijoita, joista välittyy suuri palo ja halu jakaa tietoa ja ajatuksia positiivisen psykologian mahdollisuuksista ja ennen kaikkea sen voimasta.

Artikkelin avainsanat:

kirja-arviot, positiivisen psykologian voima

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.