Haluatko tiedon uusimmista ammattikirjoista ja tarjouksista? Tilaa uutiskirjeemme.

Häpeän tunne voi olla neurokirjon oppilaan monien ongelmien takana

Kirjoittanut: Tuula Niskanen & Virpi Jussila - 29.4.2024

ADHD:n impulsiivisuuteen liittyvät haasteet näkyvät muun muassa kärsimättömyytenä ja ärtyisyytenä tai liiallisena innostuksena, joka saatetaan tulkita häiriökäyttäytymiseksi.

Henkilön voi olla vaikea rauhoittua tilanteissa, joissa sitä edellytetään. Impulsiivisuus voi voimakkaita tunteita herättävissä tilanteissa entisestään voimistaa tunnereaktiota, vaikeuttaa itsehillintää ja aiheuttaa hankaluuksia ihmissuhteissa.

Usein neurokirjon oppilailla esiin nouseva vahva häpeän tunne tulee siitä kokemuksesta, että on kokenut olevansa koko ikänsä jotenkin vääränlainen ja reagoineensa ja käyttäytyneensä väärällä tavalla kotona, koulussa ja vertaisryhmissä. Ympäristöstä pienestä lapsesta saakka tullut negatiivinen palaute on voinut saada tätä aikaan.

Häpeän tunteen tunnistaminen ja siihen johtaneiden syiden pohtiminen on monelle tärkeää ja mahdollisia tunnelukkoja avaavaa. Häpeän tunteen kannattelu ja normalisointi empaattisella ja toivoa herättävällä tavalla voi olla merkityksellistä ja jopa tunnetilaa lievittävää, koska häpeän välttely vie energiaa ja aiheuttaa paljon ylimääräistä stressikuormaa.

Miten häpeän tunne voi näkyä?
Toisia kohtaan hyökkääminen
Itseä kohtaan hyökkääminen
Toisilta piiloutuminen
Vaikeus ottaa kehuja vastaan
Kiinnostumattomuus
Suojautuminen
Poistuminen

Häpeän haitat
Aiheuttaa stressiä
Vie voimia
Vaikuttaa tunnesäätelyyn
Edistää uupumista ja masennusta
Vaikeuttaa avun pyytämistä
Estää kuntoutumista

Joskus esimerkiksi yksinäisyyden ja häpeän kokemukset, aistikuorma, muuttuvat vuorovaikutustilanteet tai kyvyttömyys ilmaista omia tunteita saattaa aiheuttaa niin suurta kuormittuneisuutta, että se ilmenee ulospäin haastavana käyttäytymisenä.

On muistettava, että haastavalle käyttäytymiselle on aina syynsä. Näkyvä käytös on ikään kuin jäävuoren huippu tai viimeinen pisara, jolloin stressikuppi läikkyy yli. Tätä ennen on tapahtunut ehkä paljon asioita, joita ei ole osattu tunnistaa ja joihin ei ole annettu tukea riittävästi.

Muokattu ote kirjasta
Tuula Niskanen & Virpi Jussila
Nepsy-materiaalipakki ammattilaiselleKirjamme menetelmien tarkoituksena on tietoisesti etsiä asioita, joissa henkilö onnistuu ja jotka saavat hänet voimaan hyvin. Pyrkimyksenä on hyvien kysymysten ja erilaisten työkalujen avulla ohjata neurokirjon piirteitä omaavia ihmisiä tunnistamaan ja havainnoimaan omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan ja ottamaan niitä entistä paremmin käyttöön, innostumaan sekä kokemaan edistymisen iloa. Konkreettisten työkalujen käytön lisäksi tämä vaatii ohjaajalta ymmärrystä ja tietoista huomaamista arjen muuttuvissa tilanteissa. Pienetkin hyvät aikomukset, teot ja sanat kannattaa huomioida oikea-aikaisesti ja sanoittaa ne saman tien ääneen.

Lähde:
Tuula Niskanen — Virpi Jussila
Nepsy-materiaalipakki ammattilaiselle


Tuula Niskanen
KM, EO, LTO, neuropsykiatrinen valmentaja, työnohjaaja erityisen tuen asiantuntija, nepsy-kouluttaja, Ammattiopisto Spesia

Virpi Jussila
psykiatrinen sairaanhoitaja YAMK, neuropsykiatrinen valmentaja erityisen tuen asiantuntija, nepsy-kouluttaja, Ammattiopisto Spesia

Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa opiskelee noin 1 400 vaativaa erityistä tukea tarvitsevaa opiskelijaa. Spesia Asiantuntijapalvelut on oppilaitoksen yhteydessä toimiva erityisopetuksen ja erityisen tuen kehittämis- ja palvelukeskus. Toteutamme täydennyskoulutuksia, konsultaatiota ja työnohjausta opetus-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille ympäri Suomen.

Artikkelin avainsanat:

häpeän tunne, nepsy, neurokirjo

Arkisto:

2024

2023

2022

Joulukuu

Marraskuu

Lokakuu

Syyskuu

Elokuu

Toukokuu

Huhtikuu

Maaliskuu

Helmikuu

Tammikuu

2021

Chat - Asiakaspalvelija on paikalla

  • Hei, miten voin auttaa? Kirjoita kysymyksesi alla olevaan laatikkoon ja paina lähetä.